Czas skończyć z kultem Jana Pawła II

Nadchodzi dla Kościoła czas kary, a dla narodu czas słusznego gniewu i wyzwolenia.