Niech żyję ja!

Niechaj ten rok z pechową trzynastką przyniesie każdemu, co mu się należy! Czytelnikom, a zwłaszcza komentatorom mojego bloga życzę w nowym roku wesela i dziękuję za uwagę, jednocześnie prosząc o więcej. Najserdeczniejsze powinszowania pragnę jednakowoż skierować do samego siebie. Niechaj się Panu, Szanowny i Drogi Panie Profesorze, darzy. Wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, a zwłaszcza wielu inteligentnych i przenikliwych komentarzy na blogu! Niech Pan się nie zraża i nie daje. Jestem zawsze z Panem – proszę o tym pamiętać w chwilach zwątpienia!

Jeśli zaś chodzi o innych, to:

tchórzliwym życzę rączych koni
podłym – bezbronnych ofiar,
złodziejom – otwartych drzwi,
oszustom – pazernych naiwniaków,
przewrotnym – moralnego zmącenia wokół,
małym – miski kaszy,
chciwym – worka złota,
skąpym – by nie mieli wydatków,
zdradliwym – nowych pokus,
kłamcom – wielu prawd do zniszczenia,
pyszałkom – złotych ornatów,
cynikom – pokarmu miernoty,
hipokrytom – towarzystwa innych hipokrytów,
ponurym – samotności,
lekkoduchom – pieniędzy i wódki,
samolubom – pochlebstw,
frustratom – kolejnych porażek,
ambitnym – drugiego miejsca,
głupcom – zadowolenia z siebie,
chamom – wielu delikatnych do rozjechania,
słabym – licznych chamów na ich drodze,
nieroztropnym – strat,
rozpustnym – wielu ciał różnych gabarytów,
leniwym – bezrobocia,
gnuśnym – brudu i zacofania,
bezdusznym – licznych proszalników,
egoistom – bezwstydu,
naiwnym – wspaniałych okazji,
pedantom – posłusznej dziatwy,
fałszywym – przyjaciół do ranienia,
zabobonnym – cudów,
egzaltowanym – pięknych katastrof,
aroganckim – pokornych słuchaczy,
świniom – dobrych pomysłów na świństwa
zrzędom – kłopotów,
prymitywom – prostych rozwiązań,
paranoikom – odkrycia spisku,
mizoginom – sekutnicy w domu,
warchołom – słabej władzy,
utracjuszom – drogich zbytków,
bluźniercom – bogobojnej widowni,
megalomanom – wielkich spraw,
a pozostałym grzesznikom – całej reszty.

Każdemu wedle zasługi. No ale nas to nie dotyczy. My, to znaczy ja i moi niewątpliwie wyjątkowi Czytelnicy, trzymajmy się ciepło bez względu na wszystko – byle zleciało do następnego Sylwestra!