Kolejne dekrety Trumpa, czyli co nas czeka w lutym

Niech zgadnę, co wydarzy się w Białym Domu przez najbliższy miesiąc?

1.02.17: Zakaz wykładania ewolucjonizmu w szkołach publicznych.

2.02.17: Wprowadzenie sztywnego kursu wymiany chińskiego juana.

3.02.17: Wprowadzenie wiz dla mieszkańców krajów UE oraz Kanady.

4.02.17: Zakaz finansowania ośrodków pomocy ofiarom przemocy domowej z funduszy federalnych.

5.02.17: Zniesienie sankcji nałożonych na Rosję.

6.02.17: Nakaz kodowania rasy i religii w numerze ubezpieczenia i prawa jazdy.

7.02.17: Zakaz finansowania badań nad efektem cieplarnianym z funduszy federalnych.

8.02.17: USA wycofują się z paryskiej umowy klimatycznej.

9.02.17: Specjalne cła na chińskie produkty przemysłowe.

10.02.17: Ograniczenie liczby wydawanych wiz mieszkańcom wybranych krajów, w tym Polski.

11.02.17: Obniżenie podatków osobistych dla milionerów do 15 proc.

12.02.17: Likwidacja dopłat państwowych do ubezpieczeń medycznych i świadczeń medycznych.

13.02.17: Zakaz strajków i działalności związków zawodowych w branżach surowcowych i energetycznych w firmach realizujących kontrakty rządowe.

14.02.17: Likwidacja parków narodowych na terenach bogatych w zasoby kopalne.

15.02.17: Likwidacja ograniczeń w przemysłowej hodowli zwierząt.

16.02.17: Nakaz noszenia mundurków w szkołach publicznych.

17.02.17: Pierwszych 10 tys. żołnierzy wysłanych do Syrii.

18.02.17: Pierwsza żona Trumpa ambasadorem USA w Pradze.

19.02.17: Zakaz zatrudniania członków i sympatyków Partii Demokratycznej w administracji szczebla federalnego oraz agencjach rządu USA.

20.02.17: Zniesienie ograniczeń w sprzedaży broni półautomatycznej i automatycznej.

21.02.17: Zrewidowana, skrócona lista gatunków chronionych i skrócenie okresów ochronnych.

22.02.17: Zredukowanie składki USA w ONZ o połowę.

22.02.17: Wycofanie 50 proc. kontyngentu wojsk USA z Europy.

23.02.17: Uznanie aneksji Krymu przez Rosję; przywrócenie prawa stosowania tortur przez służby antyterrorystyczne.

24.02.17: Molestowanie seksualne i przemoc domowa zakwalifikowane jako wykroczenie.

25.02.17: Zakaz zatrudniania homoseksualistów w US Army.

26.02.17: Zakaz noszenia turbanów w urzędach.

27.02.17: Zakaz aborcji – antykoncepcja tylko na receptę.

28.02.17: USA odstępują od TPP i CETA.

A co będzie w marcu? Oczywiście w marzec wejdziemy z przywróceniem kary śmierci we wszystkich stanach. A dalej to dośpiewajcie sobie sami.