Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne
Katecheza

13.01.2019
niedziela

Obłuda „obrońców świeckości państwa”

13 stycznia 2019, niedziela,

Nie mogę się nadziwić naiwności i zakłamaniu tych wszystkich, którzy znowu – w imię św. Umiarkowania i św. Kompromisu – dyskutują o religii w szkole, proponując, żeby nadal była tam „nauczana”, lecz (o łaskawcy!) za pieniądze strony zainteresowanej, czyli tzw. Kościoła.

Nie wiem, co trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby głosić takie poglądy. Z pewnością nie tyle mądrości, żeby choć udawać, że ma się coś przeciwko pedofilii. Przecież wiedza, iż wśród księży nie ma zaledwie kilka razy więcej pedofilów niż wśród nauczycieli, dawno już została zweryfikowania przez gigantyczny wysiłek badawczy i śledczy w kilkunastu krajach. Wiemy dzięki tym nader solidnym raportom, że papieskie opowieści o przerażających 2 proc. księży pedofilów można już między bajki włożyć. Jest ich od 4 do 8 proc.

Dlatego racjonalne, matematyczne szacowanie liczby pedofilów w sutannach grasujących w naszych szkołach daje wynik ponad pół tysiąca, a prawdopodobieństwo, że tylko 300 zboczeńców nasłanych przez Rzym czyha na nasze dzieci, jest grubo niższe niż 1 proc. Ale kogo z naszych świętych moderantów to w ogóle obchodzi? Chyba tyle co biskupów obchodzą „nienarodzone dzieci” usuwane przez partnerki księży, nieznajdujących oparcia i opieki u swoich niechętnych do żeniaczki ani ojcostwa księży.

Nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek z działaczy lewicy wyraził zaniepokojenie o los dzieci chodzących na religię, o zagrożenie kontaktem z pedofilią albo choćby demoralizacją. Podobnie jak nigdy nie słyszałem, aby jakiś biskup parę z gęby puścił na temat zagrożenia aborcyjnego w środowisku heteroseksualnych księży. A to właśnie powinno zajmować ich sumienia od samego rana, jeszcze przed siusiu i jutrznią, jeśliby chcieli uchodzić za prawdziwych przeciwników „zabijania nienarodzonych”. Nie mówiąc o tym, że powinni po jutrzni krzyżem leżeć i modlić się o dobrą antykoncepcję i porządną edukację seksualną w szkole, gdyż – jak wiadomo z długoletnich doświadczeń dziesiątek krajów – są to najskuteczniejsze metody realnego ograniczania zjawiska aborcji.

O, jeszcze mi się oberwie, że taki „radykalny” jestem. Bo to nieładnie tak pomawiać i w ogóle. Jaka tam pedofila w szkole! Bądźmy poważni. No to jeśli pedofilia Was, wyznawcy św. Kompromisu, nie interesuje, to może zainteresuje was, że lekcje religii w szkole odbywają się pod presją obcego państwa, które za pośrednictwem obywateli polskich przysięgających wierność obcemu monarsze zażądało tego od rzekomo niepodległej Polski – w zamian za powstrzymanie się od działania przeciwko ustanowieniu w naszym kraju ustroju demokratycznego i włączeniu Polski w struktury międzynarodowe świata Zachodu.

Czy ja może przesadziłem? A w którym punkcie? Ciekawe. Czy już spieszycie spotwarzać biskupów, delikatnie sugerując, że ich lojalność wobec papieży nie przeważa w ich sercach nad lojalnością wobec państwa Tuska? A może jakaś aluzja do tego, że politycy wpuszczający księży do szkół nie do końca obawiali się, że niewykonanie tego żądania Kościoła może źle wypłynąć na zachowanie tej organizacji względem naszych aspiracji ustrojowych i kulturowych? Wiem, że Mazowiecki uchodzi w Waszych oczach za nieustraszonego bądź (do wyboru) głupiego, ale żeby aż tak?

Zagrożenie pedofilią oraz wymuszanie na państwie polskim organizacji nauki religii w szkole to wystarczające powody, aby podejmowanie dyskusji nad etyczną dopuszczalnością kontynuacji tego stanu rzeczy uznać za obrazę dla moralności publicznej, nie mówiąc już o obłudzie i głupocie. Co z przymusu się wzięło, musi ustąpić w pierwszej chwili, gdy staje się to możliwe. Widać, że chwila ta jeszcze nie nadeszła i dzięki św. Roztropności, patronce „obrońców świeckości”, zapewne długo nie nadejdzie. Powinniście dostać od papieża medal św. Idioty za dyskusję na temat finansowania religii w szkole, dzięki której za poręczeniem św. Konsensusu potwierdza się, że jej nauczanie w szkole za czyjekolwiek pieniądze jest legalne i dopuszczalne.

Są jednak i inne powody, dla których posyłanie dzieci na religię katolicką, nie mówiąc już o jej organizowaniu i finansowaniu, jest niemoralne. Również ze stanowiska osoby wierzącej w Najwyższą Istotę, która jest Duchem i stworzyła świat. Na lekcjach religii katolickiej uczy się dzieci oddawać boską cześć człowiekowi, co z punktu widzenia wierzących jest jednym z najcięższych grzechów, jakie można w ogóle pomyśleć. Ich sprawa – wspominam o tym tylko dla porządku, bo sam wierzący nie jestem. Większe, bo uniwersalne znaczenie ma fakt „nauczania” przez tzw. katechetów najbardziej niemoralnych przekonań etycznych.

I chodzi nie tylko o pogardę dla osób LGBT, pogardę dla propagowania wartości naszej kultury (i konstytucji), jak wolność, równość, pluralizm czy tolerancja, lecz przede wszystkim o moralnie odrażające dogmaty mówiące o moralnej wyższości chrześcijan nad innymi ludźmi. Wielu z nich – także będących ofiarami masowych działań eksterminacyjnych i prześladowań ze strony Kościoła, trwających aż do XVIII w. – nazywa się tam obelżywie „poganami”. Zaś o chrześcijanach twierdzi się, że przez chrzest uzyskują specjalne cnoty i doskonałość moralną, która bez tego niedostępna jest dla pozostałych.

Obrzydliwość tej wstecznickiej propagandy nie pozwala mi dezawuować jej zbyt rozwlekle. Poglądy, którymi deprawuje się dzieci na lekcjach religii, budzą zgorszenie w każdym wrażliwym i myślącym człowieku. Obłuda zaś tych „nauk” oraz pycha tych ludzi są tak bezbrzeżne, że można w ich słowach wysłuchać jakieś aluzje, by nie powiedzieć sugestie, że miłość bliźniego jest czymś bardziej charakterystycznym dla katolików niż dla ich ofiar, a religia katolicka nawołuje do niej intensywniej niż religie, które ogniem i mieczem zwalczała.

Lecz religia w szkole to nie tylko eksces państwowego klerykalizmu, przyczółek nienawiści i pychy organizacji, o której powiedzieć, że „ma problemy z pedofilią i przestępczością gospodarczą”, to zakpić sobie z pojęcia eufemizmu. To zagłada dla polskiej szkoły. Kościół nie ogranicza się przecież do dwóch lekcji indoktrynacji, którą nasi „obrońcy świeckości” gotowi są z szacunkiem nazywać „nauczeniem religii”, lecz stara się, i to skutecznie, kontrolować cały proces dydaktyczny i całą „aksjosferę” szkoły, nadając jej charakter wybitnie klerykalny i wobec Kościoła więcej niż serwilistyczny.

To poniżenie dla państwa, narodu, a przede wszystkim zły przykład dla dzieci, które uczą się od małego, że przed tymi, którzy mają władzę, trzeba padać na kolana. Co więcej, kościelna kontrola nad szkolnictwem odbiera nauczycielom i uczniom wolność, czyniąc ze szkoły narzędzie narodowo-katolickiej propagandy, w której nie ma miejsca na prawdomówność i uczciwość intelektualną. Jak uczyć dzieci o hitleryzmie, skoro nie można im opowiedzieć o papieżach przez setki lat trzymających Żydów w gettach i nakazujących im noszenie opasek z gwiazdą Dawida? Albo chociażby o wyrżnięciu w pień mieszkańców Jerozolimy przez nasłane przez papieża hordy? Albo o milionach krwawych ofiar „chrystianizacji”? Albo choćby o papieskich szwadronach śmierci, zwanych krzyżakami, z którymi katolicka (!?) Polska toczyła zwycięskie boje? I tak dalej, dalej, dalej.

No way. Dopóki księża mają wstęp do polskich szkół, żadne dziecko nie będzie bezpieczne – cieleśnie, moralnie i intelektualnie. Tymczasem szanowni czciciele św. Umiarkowania bardzo się do nieusuwalności tej plagi przyczyniają. Dlaczego? Bo sami przeszli przez ten magiel, który sformatował im umysły. Najczęściej udają tylko wolnych i odważnych, a w głębi duszy są strwożeni i przepełnieni „bojaźnią Bożą”, czyli mieszaniną lęku przed księdzem i mękami piekielnymi. Może uleczą się w piątym pokoleniu?

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 12

Dodaj komentarz »
 1. Howgh.

 2. Trudno o lepszą ilustrację głębokiej zapaści służby zdrowia w Polsce.

 3. Jeżeli ocenia pan , że liczba księży pedofilów sięga nawet 8 procent, to jaki procent osiąga liczba kompradorów wśród polskich polityków , a ten procent ma skutki społeczne zdecydowanie większy.
  To co się obecnie wyrabia w politycy „mocarstwowej” uprawianej przez obecną administrację musi budzić ogromny niepokój Polaków.
  Polskie elity wbrew opinii publicznej i polskiej racji stanu dorabiają Polakom mordę harcownika globalnego. Czy ktoś się zapytał polskiego wyborcy czy upoważnia obecne elity polityczne do takiego działania?
  Polskie elity zachowują się tak jakby były szantażowane taśmami lub innymi hakami, które mogą je zdmuchnąć z piedestału i skompromitować w oczach wyborcy. Ten początek roku przynosi same niepokojące zapowiedzi. Po uchwaleniu ustawy nr 447 obecne elity nie reagując na tę bezprecedensową ustawę stały się zakładnikami tych chorych relacji i każde ich działanie wydaje się na nich wymuszone.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Panie JH, nieraz się przekonałem, że potrafi Pan mocno przynudzić konia. Tym razem czytałem z uwagą cały felieton i ani przez chwilę bez uznania dla autora. To jest super tekst – sążnisty, bo taka materia, ale trafnie i kompleksowo definiujący sprawę. Joł, ziomek 😉

 6. Przeczytałem komentarz i zaczynam coraz bardziej skłaniać się do teorii, że pan Jan Hartman jest agentem ojca Rydzyka.

 7. Problemem polskich intelektualistów i również prof Hartmana jest polemika na warunkach postawionych przez kościół katolicki.Polscy inteligenci nigdy publicznie nie skonfrontowali się z fenomenem Reformacji.Do wyboru papieża JP 2 jedynym myślicielem zmagającym się z pogańskim katolicyzmem był Czesław Miłosz.Niestety wybór polaka na stolicę watykanu zakończył wspaniałą twórczość eseistyczną poety.Prof Hartman pisuje z pozycji ateisty,co dla mnie wierzącego jest dość zabawne,lecz pozostaje tylko na powierzchni cienkiego lodu zwanego etyką.

 8. Podpisuję się wszystkimi kończynami pod lekcjami religii w szkole. Najlepiej obowiązkowymi dla wszystkich, w wymiarze co najmniej pięciu godzin tygodniowo. Dodatkowo, każda lekcja powinna rozpoczynać i kończyć się głośną modlitwą. Podobnie jak dzień pracy we wszystkich firmach i instytucjach. Raz na kwartał, obowiązkowe rekolekcje. I najważniejsze: dziesięcina! A dla ateistów i innych zgniłków, którzy dali się zwieść fałszywym religiom – katolicka dżizja: 50%.
  W ten sposób, proces laicyzacji (ponoć najszybszy na świecie) jeszcze przyśpieszy i wkrótce będziemy mieli ten obłęd z głowy. Aha, w międzyczasie, Rydzyk na ministra finansów i skarbu!

 9. Tak zwana „opozycja” na czele ze Schetyną, B.Nowacką, K.Lubnauer i W.Czarzastym usiłująca objąć ponownie władzę chce dalej kontynuować dzieło poprzedników czyli popiera fizyczne i psychiczne gwałcenie dzieci w państwowych przedszkolach i w szkołach przez koloratkowy i habitowy kler.

  Religię do polskiego szkolnictwa wprowadził na polecenie kleru kk i premiera Mazowieckiego prof.H.Samsonowicz – historyk, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego i minister oświaty w rządzie T. Mazowieckiego ogłaszając jedną, resortową ustawę, a Miller z Cimoszewiczem zarządzili opłacanie katechetów z pieniędzy podatników.

  Ileż krzywdy wyrządzili oni dzieciom, młodzieży i całemu polskiemu społeczeństwu wpuszczając kler czyli watykańskich pedofilów, oszustów i propagandziarzy do państwowego szkolnictwa….
  Religijna indoktrynacja w państwowych szkołach to pogwałcenie praw obywateli RP.

  Jedynym sposobem na indoktrynacyjne zło jest wyrzucenie raz na zawsze kleru i nauczania religii ze szkół.
  Wszystkie rządy miały wiele czasu i możliwości, żeby to załatwić. Niestety wręcz przeciwnie umacniali kościół, jego dobrobyt i władzę ponieważ są to pachołki i lobbyści watytykańskiego okupanta Polski.
  PiS kontynuuje „dzieło” swoich poprzedników.
  W publicznych szkołach zamiast lekcji religii musi być nauczana etyka i wychowanie seksualne.
  Nauczycielami tych przedmiotów muszą być odpowiednio wykształceni specjaliści, ale nigdy ludzie kościoła.
  Bez spełnienia tych warunków polskie dzieci będą nadal masowo indoktrynowane religijnie, ogłupiane oraz gwałcone mentalnie i fizycznie przez kk ze szkodą dla całych pokoleń.

 10. Panie Profesorze,
  Pana lot nad naszym kukułczym gniazdem przyprawiłby każdego McMurphyego o rumieniec wstydu, że odważyli się Pana imitować.
  Obawiam się jednak, że społeczeństwo wodzów pod prezesurą siostry Ratched i ojca Dyrektora Zakładu pozostanie niewzruszone jak skała.
  Trzymam z Panem. 😉

 11. Po raz dwunasty już ma okazję pilaster zapytać się o źródło tych rewelacyjnych danych:

  „papieskie opowieści o przerażających 2 proc. księży pedofilów można już między bajki włożyć. Jest ich od 4 do 8 proc.”

  I po raz dwunasty nie otrzyma pilaster żadnej merytorycznej odpowiedzi. 🙁

  O masowe działania eksterminacyjne i prześladowania ze strony Kościoła, trwające aż do XVIII w, też można by się zapytać.

  I tak samo nie dostać żadnej merytorycznej odpowiedzi.

  Po prostu liczą na to, że jak powtórzą te brednie wystarczająco wiele razy (klasyk wspominał o tysiącu), to staną się one prawdą.

  Niestety czeka ich rozczarowanie – nie staną się. 🙂

 12. Brawo, Panie Profesorze. Doskonały tekst i bardzo bardzo potrzebny. Pamiętam czasy kiedy na religię chodziło się po lekcjach do kościoła, do samej katechetycznych, a w szkole była normalna nauka. To były bardzo dobre czasy, jasny i klarowny podział.
  Żenujący jest „program” rozdziału kościoła i panstwa Pani Barbary Npwackiej. Ktoś musi jej to uświadomić. ” i chciałabym, ale boję się się „- tak wygląda ten program.
  Osoby duchowne powinny być raz na zawsze usunięte że szkół. Państwowych świeckich szkół, tak jak to być powinno

 13. Pilaster
  Nie czekaj Pilastrze na nic merytorycznego. Sam sobie poszukaj wiedzy potrzebnej i dowodow do podpierania. Ale przeciez pilastry nie podpieraja,nie pracuja w konstrukcji, sa tylko ozdobnym elementem architektury najczesciej „pompatycznej” i to juz tylko prawie tej historycznej. Gdybys jednak ruszyl w swiat ,aby znalezc cos, czym zamkniesz bluzniercze i potwarcze usta oszczercom , to zacznij od wydanej w 2017 ksiazki Catherine Nixey – The darkening age. The Christian Destruction of the Classical World. Jest to praca naukowa-merytoryczna , jak sie wciagniesz,to sa 22 str.bibliography.Mam nadzieje, ze ktos ja wyda u nas w polskim przekladzie. Powszechne przekonanie o tym,ze chrzscijanie byli zbawieniem dla swiata ludzi ciemiezonych przez „pogan”,zaczyna sie powoli chwiac.Niestety
  powoli, przez liczne „wymagajace dowodow” – slupy,i z przeproszeniem za moj paskudny charakter,- pilastry. Atak , z dobrego serca,ku poszerzeniu punktu widzenia. Od kilku lat, latamy z zona na Krete. Niby wypoczynkowo, ale „badamy” co sie da. Miasteczko Kissamos ma swoje muzeum.Trzy lata temu, widzialem tam marmurowa -klasyczna figure Dionisosa – szok- cala byla starannie pokaleczona czyms ostrym,znecano sie nad nia i to bylo swierze! Okazalo sie,ze to artefakt z nowych wykopalisk a slady wandalizmu(!) sa sprzed 365 n.e., kiedy ogromne trzesienie ziemi zasypalo czesc rzymskiego miasta,teraz odkopywanego.W zeszlym roku, z lepsza kamera,odwiedzilem mojego sprofanowanego profesjonalnie bozka. Od obslugi muzeum dostalem informace( z zabawnym usmiechem), ze nigdy tam takiego czegos niebylo. Trudno o dowody w tym profesjonalnym swiecie chrzescijanskiej prawdy slusznej i sprawiedliwej. A tak przy okazji, moze wiesz co sie stalo z narodem Prusow, ktorych probowal sw Wojciech nawrocic moze troche obcesowo i sie wkurzyli na goscia, wiec firma wyslala na prosbe sasiada -podobno, wlasciwiej przygotowanych -ale tez kaplanow,braci zakonnych. Optymisci utrzymuja,ze sie „rozproszyli”- pesymisci znow nie maja merytorycznych dowodow. Na Jacwingow zreszta, tez.O tych plemionach zachodnich slowian co to (w/g) solidnego z 2016 r niemieckiego atlasu historycznego zasiedlali ziemie opuszczone przez Turyngow,Swebow i Sachsow, tez brak historycznych danych a ich – toze niet. Przenies sie wyobraznia w tamte czasy, ipostaw sie,w miejscu Mieszka. Zrozumiesz aluzje jakie dawali uzbrojeni chrzescijanie a merytoryczne dowody przynosili nieliczni uciekinierzy spod miecza- nieprzpadkowo przypominajacego krzyz. Ale to moze byc dla Ciebie nie ten kierunek. Moze Twoja milosc do Boga, ktorego reprezentuje na Ziemi Kosciol Piotrowy jest tak silna wiara, ze … no wlasnie, nie czytaj co pisze Hartman, dla spokoju wiary, zapomnij i jesli przeczytales moje bajanie, to je tez zapomnij. Amen- podobno najleniwszy z aniolow,zawsze ostatni i zawsze stal przy scianie.

css.php