Podpisz projekt ustawy o świeckim państwie!

Obejrzałeś film Sekielskich? Złości Cię rozpanoszenie kleru i przywileje Kościoła? Masz jeszcze miesiąc, aby zrobić małą ważną rzecz dla wolnej, świeckiej Polski.

W kilkudziesięciu miastach – w centralnych punktach tych miast, takich jak warszawska „patelnia” – dzielni wolontariusze zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ŚWIECKIE PAŃSTWO, czyli ustawy o jawności przychodów Kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych.

Ten projekt przygotowała dosłownie cała polska lewica (wyliczenie organizacji poniżej). Jest to pierwszy przypadek tak szerokiej współpracy środowisk lewicowych, a zarazem test ich sprawczości i skuteczności.

Zgodnie z prawem zbiórka popisów potrwa do 18 czerwca, a musi ich być aż 100 tys., jeśli w ogóle projekt ma procedować w Sejmie. Niestety, zbiórka jak dotąd nie idzie dobrze – wolontariusze pracują pod presją słownych ataków ze strony wrogów świeckości, a mieszkańcy boją się podpisywać lub rezygnują, nie wierząc, że akcja może mieć powodzenie.

Są i tacy, którym nie w smak kościelne przywileje, lecz przypuszczają, że inicjatywa jest zbyt radykalna. Nie jest! Projekt ustawy jest jedynie małym krokiem w kierunku odzyskania przez państwo suwerenności i niezależności od wpływów Kościoła i jego doktryny na stanowione prawo.

W ustawie chodzi głównie o objęcie ewidencją i kontrolą wszelkich dotacji na Kościoły i związki wyznaniowe. Czy ma szanse powodzenia? Na razie nie, ale taka jest kolej rzeczy – najpierw trzeba przełamać tabu, wprowadzić temat „na polityczną agendę”, a potem go drążyć do skutku.

Dziś Kościół jest w defensywie. To najlepszy moment, żeby działać. Jeśli się nie uda, stracimy ducha. Dlatego proszę, złóż swój podpis! Jeśli nie uzbieramy 100 tys., a uczynią to fundamentaliści, którzy również zbierają sobie podpisy (pod hasłem zagrożeń pedofilią ze strony środowisk LGBT!), będzie to widomy znak, do kogo należy Polska. To ważna sprawa.

Oto pierwsze artykuły projekty ustawy, obrazujące jej istotę:

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań urzeczywistniającym zasadę oddzielenia Kościołów i związków wyznaniowych od państwa przy zachowaniu wzajemnej autonomii i niezależności każdego w swoim zakresie.

Art. 2. Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują Kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy.

Art. 3. 1. Przysporzenia majątkowe dokonywane na rzecz Kościołów, związków wyznaniowych i kościelnych osób prawnych przez organy administracji publicznej, państwowe osoby prawne, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa posiada przynajmniej 30 proc. udziałów albo akcji, są ewidencjonowane bez względu na ich wartość i cel.

Jak to było? W wyniku wielomiesięcznej współpracy i konsultacji z organizacjami i inicjatywami obywatelskimi, proświeckimi, partiami politycznymi oraz ekspertami stowarzyszenie Kongres Świeckości wypracowało projekt ustawy, który w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego i w zgodzie z konkordatem porządkuje kluczowe problemy w relacjach Państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi, w tym w szczególności z Kościołem katolickim – brak transparentności ich finansowania i nieuzasadnione uprzywilejowanie finansowe. Cały projekt można znaleźć na stronie www.kongresswieckosci.pl.

W zbiórce potwierdziło już udział kilkadziesiąt organizacji i inicjatyw, w tym:
– partie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Razem, Partia Zieloni, Inicjatywa Feministyczna, Wolność i Równość, Wiosna Biedronia.

– organizacje i inicjatywy proświeckie: Stowarzyszenie Kongres Świeckości, Fundacja Wolność od Religii, Stowarzyszenie Polska Laicka, Koalicja Ateistyczna, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Towarzystwo Kultury Świeckiej, Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna, DOŚĆ milczenia – STOP klerykalizacji Polski, Świecka Polska.

– kolektywy kobiece: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz jego formacje regionalne: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Toruń, Kielce, Katowice, Piła, Wałbrzych, Zgorzelec, Gorzów, Lublin, Radom, Puławy, Gryfino, Bielsko-Biała, Opole, Zawiercie, Słupsk, Zielona Góra Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Dziewuchy Węgorzewo, Femini Berlin / Polska, Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa, Manifest Wolnej Polki, Śląskie Perły, Dziewuchy Węgorzewo, Fundacja Nie Tylko Matka Polka.

– organizacje obywatelskie: Obywatele RP, KOD Wrocław, KOD Elbląg, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, Fundacja Wolni i Równi, Stowarzyszenie Tarcza, Wspólna Zielona Góra, Otwarta Częstochowa, Dekoder, Federacja Młodych Socjaldemokratów.

– osobistości życia publicznego: prof. Joanna Senyszyn, prof. Danuta Waniek, Marta Lempart, mec. Ryszard Kalisz, Krzysztof Pieczyński, prof. Monika Płatek, Jacek Dehnel, Sylwia Chutnik, Józef Hen, prof. Jacek Leociak, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Mieszkowski, Monika Rosa, prof. Stanisław Obirek, prof. Ewa Graczyk, Wanda Nowicka.

Jeśli w jakiś sposób odnajdujesz się w świecie liberalno-demokratycznym, jeśli leży Ci na sercu nowoczesna, równościowa i demokratyczna Polska, jeśli drażni Cię kryptowyznaniowy charakter państwa i niepomierne uprzywilejowanie upolitycznionego Kościoła, wtrącającego się do stanowionego prawa i narzucającego Polsce na wszelkie możliwe sposoby swoje doktryny, przekonania i uprzedzenia – podejdź do stolika i złóż swój podpis.

Nie wystarczy się oburzać na rozpasanie, pedofilię i złodziejstwo – trzeba jeszcze coś robić. Akurat nadarza się okazja!