Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne
Kościół

12.05.2019
niedziela

Podpisz projekt ustawy o świeckim państwie!

12 maja 2019, niedziela,

Obejrzałeś film Sekielskich? Złości Cię rozpanoszenie kleru i przywileje Kościoła? Masz jeszcze miesiąc, aby zrobić małą ważną rzecz dla wolnej, świeckiej Polski.

W kilkudziesięciu miastach – w centralnych punktach tych miast, takich jak warszawska „patelnia” – dzielni wolontariusze zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ŚWIECKIE PAŃSTWO, czyli ustawy o jawności przychodów Kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych.

Ten projekt przygotowała dosłownie cała polska lewica (wyliczenie organizacji poniżej). Jest to pierwszy przypadek tak szerokiej współpracy środowisk lewicowych, a zarazem test ich sprawczości i skuteczności.

Zgodnie z prawem zbiórka popisów potrwa do 18 czerwca, a musi ich być aż 100 tys., jeśli w ogóle projekt ma procedować w Sejmie. Niestety, zbiórka jak dotąd nie idzie dobrze – wolontariusze pracują pod presją słownych ataków ze strony wrogów świeckości, a mieszkańcy boją się podpisywać lub rezygnują, nie wierząc, że akcja może mieć powodzenie.

Są i tacy, którym nie w smak kościelne przywileje, lecz przypuszczają, że inicjatywa jest zbyt radykalna. Nie jest! Projekt ustawy jest jedynie małym krokiem w kierunku odzyskania przez państwo suwerenności i niezależności od wpływów Kościoła i jego doktryny na stanowione prawo.

W ustawie chodzi głównie o objęcie ewidencją i kontrolą wszelkich dotacji na Kościoły i związki wyznaniowe. Czy ma szanse powodzenia? Na razie nie, ale taka jest kolej rzeczy – najpierw trzeba przełamać tabu, wprowadzić temat „na polityczną agendę”, a potem go drążyć do skutku.

Dziś Kościół jest w defensywie. To najlepszy moment, żeby działać. Jeśli się nie uda, stracimy ducha. Dlatego proszę, złóż swój podpis! Jeśli nie uzbieramy 100 tys., a uczynią to fundamentaliści, którzy również zbierają sobie podpisy (pod hasłem zagrożeń pedofilią ze strony środowisk LGBT!), będzie to widomy znak, do kogo należy Polska. To ważna sprawa.

Oto pierwsze artykuły projekty ustawy, obrazujące jej istotę:

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań urzeczywistniającym zasadę oddzielenia Kościołów i związków wyznaniowych od państwa przy zachowaniu wzajemnej autonomii i niezależności każdego w swoim zakresie.

Art. 2. Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują Kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy.

Art. 3. 1. Przysporzenia majątkowe dokonywane na rzecz Kościołów, związków wyznaniowych i kościelnych osób prawnych przez organy administracji publicznej, państwowe osoby prawne, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa posiada przynajmniej 30 proc. udziałów albo akcji, są ewidencjonowane bez względu na ich wartość i cel.

Jak to było? W wyniku wielomiesięcznej współpracy i konsultacji z organizacjami i inicjatywami obywatelskimi, proświeckimi, partiami politycznymi oraz ekspertami stowarzyszenie Kongres Świeckości wypracowało projekt ustawy, który w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego i w zgodzie z konkordatem porządkuje kluczowe problemy w relacjach Państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi, w tym w szczególności z Kościołem katolickim – brak transparentności ich finansowania i nieuzasadnione uprzywilejowanie finansowe. Cały projekt można znaleźć na stronie www.kongresswieckosci.pl.

W zbiórce potwierdziło już udział kilkadziesiąt organizacji i inicjatyw, w tym:
– partie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Razem, Partia Zieloni, Inicjatywa Feministyczna, Wolność i Równość, Wiosna Biedronia.

– organizacje i inicjatywy proświeckie: Stowarzyszenie Kongres Świeckości, Fundacja Wolność od Religii, Stowarzyszenie Polska Laicka, Koalicja Ateistyczna, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Towarzystwo Kultury Świeckiej, Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna, DOŚĆ milczenia – STOP klerykalizacji Polski, Świecka Polska.

– kolektywy kobiece: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz jego formacje regionalne: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto, Toruń, Kielce, Katowice, Piła, Wałbrzych, Zgorzelec, Gorzów, Lublin, Radom, Puławy, Gryfino, Bielsko-Biała, Opole, Zawiercie, Słupsk, Zielona Góra Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Dziewuchy Węgorzewo, Femini Berlin / Polska, Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Feministyczna Brygada Rewolucyjna FeBRa, Manifest Wolnej Polki, Śląskie Perły, Dziewuchy Węgorzewo, Fundacja Nie Tylko Matka Polka.

– organizacje obywatelskie: Obywatele RP, KOD Wrocław, KOD Elbląg, Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, Fundacja Wolni i Równi, Stowarzyszenie Tarcza, Wspólna Zielona Góra, Otwarta Częstochowa, Dekoder, Federacja Młodych Socjaldemokratów.

– osobistości życia publicznego: prof. Joanna Senyszyn, prof. Danuta Waniek, Marta Lempart, mec. Ryszard Kalisz, Krzysztof Pieczyński, prof. Monika Płatek, Jacek Dehnel, Sylwia Chutnik, Józef Hen, prof. Jacek Leociak, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Mieszkowski, Monika Rosa, prof. Stanisław Obirek, prof. Ewa Graczyk, Wanda Nowicka.

Jeśli w jakiś sposób odnajdujesz się w świecie liberalno-demokratycznym, jeśli leży Ci na sercu nowoczesna, równościowa i demokratyczna Polska, jeśli drażni Cię kryptowyznaniowy charakter państwa i niepomierne uprzywilejowanie upolitycznionego Kościoła, wtrącającego się do stanowionego prawa i narzucającego Polsce na wszelkie możliwe sposoby swoje doktryny, przekonania i uprzedzenia – podejdź do stolika i złóż swój podpis.

Nie wystarczy się oburzać na rozpasanie, pedofilię i złodziejstwo – trzeba jeszcze coś robić. Akurat nadarza się okazja!

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 62

Dodaj komentarz »
 1. A pana złości to, że te przywileje i to bycie ponad prawem zasługą ateistów, którzy dali prezent klerowi (Konkordat podpisany przez Kwaśniewskiego)? Nie złości?

 2. Kto, kto po 1989 dał klerowi wszystko? Kto? To przede wszystkim politycy z pańskiego środowiska, politycy, na których pan głosował…, zachęcał do głosowania na nich…

  Niewyobrażalne zło czynione dzieciom uchodziło bezkarnie za czyjej władzy? Kto rządził od 1989?

 3. ontario
  Tyż prawda…

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Będę”za” jeśli w tym projekcie pojawi się sensowny zapis o natychmiastowym zerwaniu/wypowiedzeniu, zawartego niezgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem, konkordatu. Taki konkordat z mocy prawa jest nieobowiązujący i powinien być uważany jako niezawarty. Przypominam, że ówczesny rząd nie miał prawa do takich działań.
  Uchwała sejmowa i podpis prezydenta pod nim, są również niezgodne z prawem i jako takie powinny być uznawane za niebyłe.
  Nie można rzeczy/umów niezgodnych z prawem uważać za obowiązujące.
  Wszystkie osoby biorące świadomie udział w działaniach niezgodnych z prawem przy konkordacie powinny stanąć przed Trybunałem Stanu i być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

 6. Osobiście nie podpisałbym takiego projektu ustawy, gdyż z jednej strony jest ona nie do wyegzekwowana, a z drugiej łatwa do obejścia, bowiem kościół łączy przychody na cele kościelne i charytatywne. Taka ustawa adresowana tylko do związków religijnych dyskryminowałby je. A należy zaznaczyć, że tylko związki takie podlegają też częściowo ustawie o woluntariacie i instytucjach pożytku publicznego i to właśnie ta ustawa powinna być ewentualnie nowelizowana w duchu świeckości państwa, ale i tego czy sama ustawa służy efektywnie pożytkowi publicznemu. Wystarczy obecnie posłużyć się instytucją fundacji i ustawą o organizacjach pożytku publicznego, abo zrobić sobie co się chce. Rejestrowanie przychodów związków religijnych służy tylko celom politycznym, a nie świeckości państwa. Poza tym dlaczego niby mają być rejestrowane tylko przychodu kościelnych instytucji, a nie całego sektor NGO. Dlaczego mają nie być rejestrowane też przychody z zagranicy, z których zresztą utrzymują się główne organizacje LGBT w Polsce. Ogromne transfery pieniędzy idą do NGO z Polski, EU, oraz instytucji zagranicznych. Wiele z tych transferów służy jedynie utrzymywaniu czapy administracyjnej NGO. Faktycznie takie pieniądze są nierzadko wyprowadzane na cele prywatne, pomimo że takie działania powodują opodatkowanie tych transferów, ale tylko na papierze, bo przecież nikt nie interesuje się rachunkowością NGO z uwagi na kształt w/w ustawy, która pozwala na wyprowadzenie pieniędzy i unikanie opodatkowania. Nie ma realnie żadnej kontroli nad tym czy NGO działają efektywnie z pozyskiwanych pieniędzy, chyba że chodzi o dofinansowanie projektów i też nie zawsze. Nie wiem też w jaki sposób ma służyć świeckości państwa obowiązek finansowania składek na ubezpieczenie społeczne przez instytucja kościelne, skoro to faktycznie ma miejsce. Składek na ZUS nie płacą chyba jedynie misjonarze oraz księża nie osiągający jakiegoś minimum przychodów.
  Panie Janie. Niech Pan nie będzie takim jednostronnym leniem umysłowym, bo to z Pana poziomem erudycji nawet nie przystoi, że już nie wspomną o statusie naukowym. Problem kościoła to problem kasty księży, tak jak to ujął Ks. Jacek Prusak w kazaniu, którego można wysłuchać w TVN. To jest problem kastowości naszego społeczeństwa i wynikłego z tego podziału. Instytucje zaufania publicznego w Polsce mają charakter kastowy, a ich wilkowatość, a właściwie hienowatość, to ich cecha główna, bo żywią się one de facto rozłożonym trupem naszego państwa i pobierają sute myto z nabijania w butelkę owieczek czyli obywateli, oraz szeregowych korporantów – klientów ich absolutnej władzy, czyli korporantów smrodzieli, którym zapewniają taką samą solidarność w zakresie unikania odpowiedzialności za skandaliczne zachowania, jak w filmie Sekielskiego czyni to hierarchia kościelna.

 7. @ontario
  To co, podpisze pan ten projekt ustawy czy nie? Przepraszam, że ja tak przyziemnie.

 8. ontario
  12 maja o godz. 21:50

  ontario to dyżurna menda – … podsrywa i podsrywa … i zamula…

 9. Obejrzałeś film Sekielskich? Złości Cię rozpanoszenie kleru i przywileje Kościoła? Masz jeszcze miesiąc, aby zrobić małą ważną rzecz dla wolnej, świeckiej Polski. W kilkudziesięciu miastach, w centralnych punktach tych miast, takich jak warszawska „patelnia”, dzielni wolontariusze zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy ŚWIECKIE PAŃSTWO, czyli ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych‚.

  I tego się trzymajmy…

 10. Wielebny Ojcze Duchowny LK.
  Skąd u Wielebnego Ojca taki język?

 11. głos zwykły 13 maja o godz. 0:40
  Znów bronisz instytucji rzymskiej, która jest NIE do obrony… 🙁

 12. Optymatyk 12 maja o godz. 23:52
  Racja. Kościół rzymski powinien być zarejestrowany w Polsce jako wysokodochodowa firma komercyjna z centralą w Wtykanie.

 13. Watykanie, znaczy się.

 14. – – –
  Jedyny podpis wart atramentu, to krzyżyk na karcie wyborczej dla kandydata partii świeckiej.

  W perspektywie życia ludzkiego, tę możliwość daje wyłącznie zarejestrowanie się w jakimkolwiek kraju cywilizowanym.

  Śpieszmy się korzystać z Schengen i UE, tak szybko się rechrystianizują…
  – – –

 15. LK
  13 maja o godz. 7:37

  Serdecznie i romantycznie dziękuję ci za twoją mowę miłości. Czekam z niecierpliwością na kolejne słowa miłości, co pewne, bo dyżur pełnisz non stop i czekasz na mnie w każdej chwili nocy i dnia.

 16. Sceptyczny
  13 maja o godz. 2:48

  Oczywiście, że podpiszę. Nikt bowiem nie powinien być ponad prawem. Podpiszę jednak zwłaszcza dlatego, że nie podoba mi się to, co zrobił towarzysz prezydent podpisujący konkordat…

 17. Dobra inicjatywa Panie profesorze, ale słusznie tu ludzie piszą, że o wiele lat spóźniona i poprzedzona wieloma latami wycofywania się państwa, które ustępowało niemal we wszystkim i na wszystko się godziło, czasem z powodu religijnej gorliwości różnych polityków (Mazowiecki, Wałęsa, Kaczyński itd.), a czasem dla źle rozumianego tzw. świętego spokoju (Miller, Kwaśniewski i spółka), że tylko wspomnę o kwestii religii w szkole, następnie wynagrodzeniu kościelnych katechetów, niesławnej Komisji Majątkowej, rosnących lawinowo potrzebach finansowych znanego redemptorysty z Torunia, sakralizacji wszelkich uroczystości państwowych i samorządowych itd. Te kontakty od początku były niewłaściwie uregulowane, a Kościół dobrze i sprytnie wykorzystał te lata, żeby się okopać w swoich profitach i przywilejach (kto by zresztą nie korzystał, mając taką możliwość?).

 18. ++++
  13 maja o godz. 8:09
  Uważam, że i tak nasze społeczeństwo się zlaicyzuje w takim stopniu, jak społeczeństwa zachodnie. Natomiast głównym przedmiotem troski dla mnie jest kształt państwa i jego instytucji, oraz zawodów zaufania publicznego. Interesuje mnie sprawa społeczeństwa obywatelskiego i praworządności, a więc w konsekwencji i demokracji. Jeśli chodzi o wiarę, to uważam, że nie ma jej desygnatu. Myślę, że właśnie owa okoliczność jest powodem słabości różnych religii i wewnętrznego rozkładu instytucji, oraz tego, że religie przez wieki są klientem polityki. I dlatego też różne wiary uzasadniają różne zbrodnie. Nie tylko przeciwko ludziom. Uważam podział świata na ludzi i całą resztę na skandaliczny i łączenie tego podziału z bytem Boga, czy Bogów za nonsens. Religie nie są dla mnie do pogodzenia z nauką współczesną w większym lub mniejszym stopniu w zależności od religii i tematu.

 19. Czy nie można tych podpisów zbierać przez internet? Wszyscy chętni nie kręcą się pod Pałacem kultury! Inicjatywę popieram. Pozdrowienia dla autora.

 20. ontario
  13 maja o godz. 9:01

  typoway polaczek ontario – sra czym ma i zadowolony ze swojej wyjątkowości smroda.

 21. Czy Polska będzie uwolniona od kościoła katolickiego to małe piwo w porównaniu z artykułem 447 podpisanego w USA dzisiaj / 13 05 2019 / rząd Polski odmówił delegacji kultutalnej przyjazdu do Polski bo dodali zapis o rozmowach z Reparacji Mienia po Żydowskiego a sprawa jest taka że w okresie między wojennym 90 % całego Polskiego przemysłu i Kamienic było własnoscią Żydowską . Odszkodowania z tego tytułu przewyższały by nawet reparacje wojenne . Polska płacąc je została by całkowicie ograbiona z Rezerw Złota które znajduje się w zachodnich Bankach

 22. Panie Profesorze,
  Sam Pan sobie przeczy; w poprzednim wpisie wieszczył Pan, że Polacy maja dość hegemonii KK, a teraz pisze Pan, że nie chcą pod projektem się podpisywać. Polak tak już ma – na klechę popsioczy, ale ostatecznie zawsze stanie po jego stronie. Dla Polaka Bóg, kościół, religia, czy wiara sprowadza się do modlenia się do klechy, ewentualnie jakiegoś tzw. świętego i nic tego wdrukowanego od dziecka nawyku nie zmieni.
  Wątpię, by kiedykolwiek taka zmiana nastąpiła. Nie na darmo zawładnęli całym szkolnictwem, a także wszystkimi instytucjami świeckimi, gdzie kapelani czuwają nad prawomyślnością.

 23. @ głos wykły
  Bredzisz. Oczywiście, że wszystkie organizacje działające na podstawie prawa o stowarzyszeniach muszą rejestrować dochody , ba prowadzić normalną księgowość jak każda firma, składać deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe itd.
  I w normalnym kraju każdy kościół albo związek religijny powinien tak samo działać- jak o stowarzyszenie, z wszystkimi prawami i obowiązkami.

 24. P.S. Stowarzyszenia płacą również normalny podatek CIT jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, również wyprowadzenie funduszy nie jest wcale proste- nie ma możliwości „wyciągnięcia” kasy inaczej niż na podstawie umowy

 25. Czy jest możliwość podania miast, punktów w mieście, orientacyjnych godzin, w których zbierane są podpisy?
  To ważne dla ludzi z małych miasteczek i wsi. Trudno, żeby codziennie wybierali się do dużych miast i tam chodzili po całym mieście szukając osób zbierających podpisy.

 26. Jaki jest sens tworzenia i skladania projektu ustawy, która zostanie odrzucona przez obecny Sejm? Może mi to ktoś uprzejmie wyjaśni?

 27. Panie (I) Koszyk-
  Polska po wojnie zawarła umowy (również z USA ) i wypłaciła na ich podstawie odszkodowania za przejęte przez Państwo mienie obywateli i firm działających przed wojną na jej terenie, więc w zgodzie z prawem międzynarodowym nie ma możliwości dochodzenia od Polski odszkodowań ponieważ obowiązek ich wypłaty przeszedł na państwa, z którymi takie umowy Polska zawarła. Pozostaje kwestia majątków np stowarzyszeń, albo pojedynczych obywateli, których mienie przejęły osoby prywatne lub organizacje pozarządowe (np Korporacja Katolicka) i tego rzeczona ustawa dotyczy. Państwo Polskie nie może być adresatem roszczeń z powodu zawarcia umów indemnizacyjnych. W pozostałych przypadkach ewentualny zwrot własności lub wypłata odszkodowań leży w gestii polskich sądów (przypominam, że roszczenia Powiernictwa Pruskiego zostały oddalone) i rzeczona ustawa dotyczy jedynie udzielenia przez amerykańskie Państwo pomocy prawnej w dochodzeniu ewentualnych roszczeń przed sądami.

 28. Mad Marx
  13 maja o godz. 12:28
  Polecam lekturę art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT.

 29. LK
  13 maja o godz. 11:51

  Impresyjnie dziękuję ci za twoją mowę miłości pod moim adresem. Szczególny podziw zaś mam zaś dla ciebie za to, że z lubością niuchasz mój smród.

 30. „Zarówno ksiądz Jan A., który wykorzystywał jedną z bohaterek naszego filmu, jak ks. Cybula oraz ks. M., kustosz z Lichenia, byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy SB – tłumaczy dziennikarz Tomasz Sekielski, autor filmu „Tylko nie mów nikomu”.
  _________________
  Tutaj mamy następny interesujący wątek, że przez lata PRL UB i SB lokowało w kościele m. in. przestępców seksualnych i JP II, ani wcześniej Stefan Prymas Wyszyński nic nie zrobili, aby np. usunąć z kościoła księży patriotów. W następnej kolejności mamy kwestie majątkowe. Uważam, że lewica jest spadkobiercą po PRL, skoro się od tego systemu nie odżegnała i w związku z tym w ramach szeroko rozumianej działalności rejestracyjnej dochodów należałoby badać i rejestrować także dochody lewicy, jak i jej członków. W szczególności pod kontem, czy dochody te pochodzą w jakiś sposób od państwa. Uważam, że ludzie lewicy powinni się poczuwać także w tej sytuacji do zadośćuczynienia materialnego ofiarom pedofilii w kościele, skoro w jakieś części jest to wynik działań politycznych służb PRL. Po trzecie. Mamy temat reprywatyzacji. Beneficjentem reprywatyzacji będzie także kościół katolicki, a w dużej mierze był on wielkim właścicielem ziemskim w przeszłości. Warto pamiętać, że w I RP KK był właścicielem niemal całej ziemi w województwie mazowieckim. W ramach złodziejskiej reprywatyzacji przejęto na podstawie ustaw i rozporządzeń, które zostały wydane z inicjatywy ludzi lewicy m. in. Andrzeja Kalwasa, bezprawnie majątki. Czy nie należałoby tych składników majątków rejestrować w osobnym rejestrze. Wiele z tych środków dla KK, który ma być samodzielny finansowo mogłoby pochodzić z składników tego rejestru. Panie Janie i szanowni uczestnicy blogu, czy rozumiecie jakie mogą być konsekwencje waszej postawy dla was samych?

 31. Wystarczy zrobić tak jak było to przez 55 lat – Religię znowu zrobić w Salkach Przykościelnych .. W tedy każdy będzie chodził z Dobrowolnego Serca po Lekcjach szkolnych . A nie jako – Przymus szkolny –

 32. Popieram, ale sprawę wypowiedzenia KONKORDATU uważam za pierwszoplanowy krok.

 33. Szanowny panie Redaktorze,
  jakiekolwiek postanowienia podejma Polacy w sprawach Kosciola, musza zrobic to bez Was.
  Wasz czas na scenie politycznej dawno juz dobiegl konca.

 34. Wspaniale Panie Profesorze, chętnie się podpiszę, ale nie wiem gdzie znajdę ten stolik. Nie używam fejsbuka, może wartono lepszą kampanię informacyjną?

 35. Tylko interwencje katolickiej telewizji Trwam uchroniły Polskę przed rozbójniczym przejęciem polskiego majątku narodowego, co było uchwalone i zapisane w ustawie nr 447 , o czym przypomniał „rewizor” Pompeo . Jeżeli Polska zostanie przejęta przez kompradorów, którzy wysługują się globalnym spekulantom , to nastąpi kolejny rozbiór Polski.
  Polska bez polskiego kościoła stanie się poligonem doświadczalnym globalnych eksperymentów psychotechnicznych , a metoda i obraz tych metod została ujawniona w serii ataków na kościół, prowadzonych przez media nie będace własnością Polaków.

 36. Nie mam zamiaru podpisać panie Hartman. Nie zniszczycie Świętego Kościoła Katolickiego!

 37. Kolęda Polska na rok 2001

  Lulajże Jezuniu
  lulajże na sianie
  oby sił ci nie zbywało
  na biedy przetrwanie
  bo to u nas drogi Jezu
  nic już nie jest nasze
  bo już wszystko wyprzedali
  podstępni Judasze
  teraz u nas drogi Jezu
  nic już nie wiadomo
  kto jest z nami
  a kto przeciw
  kto jest czyją stroną
  lulajże Jezuniu
  lulajże lulaj
  już nie poznasz tego świata
  co na ból znieczulał
  lulajże Jezuniu
  tylko nie śpij długo
  bo nam Polskę wnet rozkradną
  a nas wszystkich zgubią

  / kolęda powstała w roku 2001 na emigracji w Chicago /
  PS. W roku 2019 nabiera szczególnej aktualności.

 38. patelnię to ja mam kilka przystanków autobusowych od miejsca zamieszkania. Dzięki polepszonej organizacji ruchu pojazdów i pieszych mogę dotrzeć na patelnię szybciej autobusem niż tramwajem. Jest to niezgodne z przekonaniem wielu mieszczuchów, iż tramwajem jest szybciej.

  Mimo tej łatwości nie wybieram się gdziekolwiek, aby pisemnie poprzeć procedowanie zmian w Konstytucji Rzeczpospolitej.

  Z laicyzacją jest tak jak z komunikacją. Ten proces nie poddaje się propozycjom składanym przez uprawiających myślenie życzeniowe. Życzę sobie, aby opadu deszczu nie zależały od modlitw kogokolwiek. Ale przypominam, że Sto lat samotności, to jest o realizmie magicznym.

  Jestem emerytem sporo starszym od Gospodarza i osobą przekonaną o narcyzmie Polek i Polaków z mego pokolenia i pokolenia Gospodarza. Dorośli Polacy są przekonani, że wiedzą i rozumieją, do czego dąży Angela Merkel oraz Donald Tusk.

  I opis stosunków polsko-niemieckich dorosłych Polek i dorosłych Polaków jest pełen magicznej oczywistości wynikającej z pychy.

  To co drażni najbardziej moich rodaków w postępowaniu wiernych i ich pasterzy, to PYCHA. Zaślepiająca rozum pianą złych uczuć.

  Tymczasem dziesięcioletni syn jednej z religijnych sióstr w mojej szeroko rozumianej rodzinie odrzucił nakaz regularnej spowiedzi twierdząc, że nie ma grzechów.

  Druga z sióstr jest katechetką szkolną i w swej placówce obserwuje odchodzenie od uczestnictwa w lekcjach religii. Chodzi o siostry żyjące w podkarpackich miastach mających więcej niż 10 tysięcy mieszkańców.

  Rodzice licealistów wypisują córki i synów z lekcji religii. Wynika to z chęci uchronienia dziecka przed losem mało krytycznego członka suwerena.

  Dobre wykształcenie jest w cenie, a do liceum Bednarska jest ponoć dwudziestu kandydatów na jedno miejsce i duża część rodziców to są dobrozmianowcy.

  Ucz się dziecię, bo na starość nie przybędzie do ciebie ani opiekun Niemiec ani żaden opiekun ciapaty. Chyba, że będziesz żył lepiej niż rzemieślnicy słowa.

  Ani laiccy; ani konsekrowani.

  Współczesne Polki i współcześni Polacy – najczęściej nieświadomie – odrzucają przekazywanie misji głoszenia prawdy gestem nałożenia rąk.

  A polskim staruszkom obu płci – mimo wszystko – trudniej jest dotrzeć do lokalu wyborczego. I mogą nie przeżyć spotkania z hulajnogą porzuconą na środku ścieżki.

  Głosiciel i krzewiciel lądując śmigłowcem na boisku tuż początkiem kopania piłki prze młodzież, to wydarzenie bardziej znaczące niż omawiana inicjatywa konstytucyjna. Wpisująca się w kult cargo.

  Polacy nie zgłupieli, co sugerują obserwatorzy podziału na pisowców oraz ich ofiary. Tylko głoszenie byle czego w piśmie i w mowie bardzo staniało.

  A komputer umożliwiający łatwe publikowanie byle czego nie został stworzony w pierwszym tygodniu stworzenia.

  Przewiduję starania o komputerową ewidencję przybyć na mszę główną niedzielną. Teraz elektroniczne urządzenie może być zawirusowane NIEODEBRANYM mejlem a lada berbeć potrafi załatwić sobie wiele żyć w Bitwie O Tron. I zainfekować czytnik kart przymocowany przy kropielnicy.

  Komputer dodatkowo ogłupił Naród oraz drugi sort. Pyk, pyk i już.
  A jutro chleb po 10 PLN, bo Pan w niebiesiech nie płacze deszczem nad Polską.

  Wielu bardziej pysznych pracuje nad konstrukcją urządzeń, które trzymane dwie noce na głowie wyjaśnią Buddę, wyjaśnią tao i nauczą szczekającego chińskiego.
  Tylko 99 PLN zaliczki.

  Zalecam więcej realizmu i mniej laickiej magii słowa.

  Uważajcie staruszki i staruszkowie, bo ten berbeć może rzec:
  Jak(sic!) mi zafundujesz składa i pluton dronów, to ja ci ustawię opcję twardego zbawienia.

  GDYBY to jest słowo rzadko spotykane w publicznym dyskursie.

  Po pierwszych 21 latach drastycznie spada zdolność uczenia się i możliwości twórcze.

  Nie wierzę w żadną laicyzację polskich staruszek i polskich staruszków.
  Bo obie siostry potwierdzają, że średni datek na tacę jest niewiele większy niż 2 PLN.

  I żadna z dwóch sióstr nie przeczy, że:
  Za pieniądze ksiądz się modli.
  Za pieniądze sie lud podli.

  Inicjatywa budowy i rozbudowy cmentarza niekościelnego w każdym polskim powiecie jest bardziej rewolucyjna niż podpisywanie się na laickich dokumentach rzemieślników słowa.

  Wedle mnie, projekt ten nie zostanie wcielony w życie, a rozdział kościoła od państwa w Polsce nie nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat.

  Polskie dzieci wpierw muszą się ukłonić matematyce …
  i jej złośliwym żądaniom dowodów.

  Pożyjemy. Zobaczymy.

  A blogowe leczenie staruszek i staruszków jest żenująco śmieszne.

 39. Jestem za a nawet przeciw.
  Głosy Wróbla i Terlikowskiego nawołują by laikat przejął zdyskredytowaną rolę hierarchii i „odnowił” rolę KK.Wierzący stawią „Nowy KK”.
  Bezgraniczna hucpa.
  Nawet wierząc w wierzących.
  Bo skończy się tak jak teraz.
  Dehonestacja z kriminalizacją działalnosci.Bez przedawnień.
  Franciszkowi w tym procesie może przysługować głos advocatus diaboli.

 40. A gdzie mieszkańcy prowincji mają dać swój głos poparcia?

 41. Każdy kto zbliża się do księdza ryzykuje, że będzie molestowany w taki lub inny sposób.
  Dziewczynki i ministranci oraz siostry zakonne są na straconych pozycjach.
  Tu nigdy nie było i nie będzie gry fair play.
  ——————————
  molestować
  1. «naprzykrzać się, natrętnie o coś prosić»
  2. «nakłaniać kogoś do kontaktów seksualnych, wykorzystując swoją przewagę nad nim»

 42. To jest temat na krótkie opowiadanie o narodowej zdradzie. Powtórka z historii. Tragifarsa w wykonaniu PiS.
  „Projekt ustawy Kukiz’15 dotyczącej tzw. „roszczeń żydowskich” został zdjęty z porządku obrad Sejmu. Po tej decyzji poseł Konfederacji Robert Winnicki w mocnych słowach zaatakował Prawo i Sprawiedliwość: – Chcecie sprzedać Żydom Polskę! To jest granda.”

 43. @głos zwykły
  13 maja o godz. 19:15

  „Tutaj mamy następny interesujący wątek, że przez lata PRL UB i SB lokowało w kościele m. in. przestępców seksualnych i JP II, ani wcześniej Stefan Prymas Wyszyński nic nie zrobili, aby np. usunąć z kościoła księży patriotów”

  Logika na poziomie gimbazy co najwyżej:
  1.To nie UB i SB nakłaniały seksualnych przestępców aby zostawali funkcjonariuszami Korporacji Katolickiej, tylko wykorzystywali wiedzę o nadużyciach dla szantażowania tych funkcjonariuszy i uzyskiwania od nich informacji. Abstrahując od oceny moralnej takowych działań, to policja i tzw służby na całym świecie z tej techniki korzystają.
  2. Co mają „Księża patrioci” do nadużyć seksualnych ? Czy nie było przypadkiem tak, że część kleru najzwyczajniej w świecie opowiedziała się po stronie PRL, wiedząc, że prędzej czy później powróci sojusz tronu z ołtarzem, albo dla tego, że socjalizm się im podobał ? Mogli też liczyć na rozbicie skostniałej struktury KK i własny w niej awans.

 44. @ woytek
  16 maja o godz. 3:47
  Wg mnie ten projekt ustawy (czemu ustawy, jakbyśmy nie mieli Kodeksu Cywilnego a nie uchwały, czyli wyrażenia stanowiska ?) to po prostu element kampani wyborczej. Czemu ci wielcy patrioci, którym tak na sercu leży majątek Narodu i Państwa Polskiego nie zgłosili tego projektu zaraz po uchwaleniu przez Kongres aktu nr 447 ?

  W Polsce póki co obowiązuje zasada równości wobec prawa, więc ustawa w szczególny sposób regulująca postępowanie w sprawie roszczeń majątkowych Żydów czy organizacji Żydowskich byłaby sprzeczna z konstytucją. Ewentualne roszczenia o ile są bezpodstawne wg polskiego prawa powinny zostać przez sądy oddalone (jak w przypadku Powiernictwa Pruskiego albo cwaniaków podających się za akcjonariuszy spółki Gische, która przed wojną posiadała znaczny majątek przemysłowy na Śląsku

 45. Oczywiście żydowskich i Konstytucja

 46. Czy Państwo Polskie pod władzą PiS zdobyło się na analogiczną deklarację, w formie zapewnienia pomocy prawnej obywatelom i organizacjom wobec których podmioty zagraniczne będą wysuwać roszczenia ?

 47. …ceterum censeo, poniżej wielo/pustosłowia w tej ‚dyskusji’: JAKI SENS MA AKCJA, KTÓRA Z GÓRY SKAZANA JEST NA NIEPOWODZENIE?

  Czy naprawdę jakieś sensowne działanie nie może zastąpić suchego branzlu opisanego przez Pana Profesora? Setki jeśli nie tysiące godzin naiwnego aktywizmu zostaną zmarnowane bez jakiegokolwiek efektu.

 48. Szybkie pytanie, bo nikt z zwolenników świeckiego państwa o tym nie mówi. Co stanie się z dniami ustawowo wolnymi, które są świętami kościelnymi? Bo jak świeckie pańśtwo, to rozumiem, że przestaną być wolne, a trochę tych dni jest. Czy wzorem partii obecnie rządzącej będą na kolanie ustalane nowe święta państwowe? Panie profesorze?

 49. Zaprawdę Powiadam Wam Siostry i Bracia!
  Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie rzymsko-katolickich faryzeuszy, tych konsekrowanych szamanów, agentów UB i SB, pedofilów i innej maści seksualnych dewiantów, społecznych pasożytów, świętobliwych oszustów i złodziei, którzy chętnie chodzą w długich szatach a nawet mundurach Wojska Polskiego, lubiących pozdrowienia na rynkach i pierwsze krzesła w świątyniach, oraz pierwsze miejsca na ucztach; którzy pasożytując pożerają renty i emerytury moherowych wdów i dla pozoru długo się modlą; tych spotka szczególnie surowy wyrok. [wg Marka Ewangelisty 12:38-40 ]
  Na świecie jest tylko jedna organizacja, która pedofilów i innych seks-dewiantów sama rekrutuje, potem tychże dewiantów wspiera a w razie wpadki chroni przed wymiarem sprawiedliwości. To Kościół rzymsko-katolicki zwany „pedofilskim”.
  Dlatego atrakcją dla mediów jest nie sam wielebny pedofil, ale skuteczne wyłuskanie go spod papieskiej czyli kurialnej kurateli. Kościoła nie da się naprawić. Zbyt wiele uczynił krzywdy, zbyt długo kłamał, cała logika tej instytucji oparta na hierarchii i pogmatwanej mistyce czyni ją przestarzałą, zbędną i szkodliwą społecznie. Miejmy nadzieję, że Franciszkowi przypadnie rola Gorbaczowa i jego „pierestrojka” oraz „głasnost” przyśpieszą upadek tej Stajni Augiasza pomiotu Antychrysta i wyzwolenie ludzkości z jego pazernych macek.
  Nie wierzcie tej usakralnionej obłudzie, tej eklezjalnej hipokryzji!

 50. o_Onufry 24 maja o godz. 13:02 😉

 51. lem 13 maja o godz. 7:40‎
  Odczep się od Lema!‎

 52. J.E. Baka 13 maja o godz. 9:44‎
  Zgoda!‎

 53. Głos zwykły 13 maja o godz. 10:01‎
  Optymista z Ciebie… Poza tym, to społeczeństwo obywatelskie jest niekompatybilne z ‎kapitalizmem – ustrojem opartym z definicji na wyzysku czyli po prostu na kradzieży i ‎kłamstwie, że tego wyzysku nie ma w kapitalizmie.‎

 54. Koszyk125 13 maja o godz. 12:03‎
  I to jest realny problem!‎

 55. turpin 13 maja o godz. 13:36‎
  Otóż to!‎

 56. Kaesjot 13 maja o godz. 15:59‎
  NIE miał, ale przecież od roku 1989 Polska NIE jest państwem prawa! Jest ona od tego roku ‎znów państwem kapitalistycznym, czyli opartym z definicji na wyzysku czyli po prostu na kradzieży i kłamstwie, że ‎tego wyzysku nie ma.‎

 57. Głos zwykły 13 maja o godz. 19:15‎
  To nie jest tak, że w czasach PRL to UB i SB lokowało w kościele przestępców seksualnych – ‎ich tam lokował episkopat oraz Watykan. Patrz też Mad Marx 16 maja o godz. 18:17.‎

 58. Woytek 14 maja o godz. 18:06‎
  TV TRWAM jest głosem Watykanu i Izraela. 🙁

 59. Absinth3 14 maja o godz. 23:53‎
  Kościół rzymski NIE jest święty, gdyż jest to dzieło Szatana.‎

 60. zna.czek 15 maja o godz. 9:16‎
  Bredzisz – starcza demencja i grafomania. 🙁

 61. rwpk 20 maja o godz. 16:16‎
  To jest temat zastępczy!‎

 62. Od roku 966 aż do 1944 (z niewielkimi przerwami) decydowała o losach Polski i Polaków ‎ambasada (nuncjatura) watykańska, w drugiej połowie XVIII wieku także ambasada rosyjska. ‎Podczas zaborów czy też w latach 1939-1944 nie było zaś potrzeby aby zaborcy utrzymywali w ‎Warszawie swoje ambasady. W latach 1944-1989 była to zaś ambasada radziecka a po roku ‎‎1989 jest to znów ambasada watykańska oraz izraelska i amerykańska. Łatwo to sprawdzić, ‎obserwując do której ambasady najczęściej jeżdżą po polecenia prezydent (w latach 1918-1922 ‎i 1926-1935 także Piłsudski czyli de facto dyktator, a w latach 1935-1939 jego sanacyjni ‎następcy a w czasach PRL-u I sekretarz KC PZPR), premier oraz ministrowie finansów i obrony ‎czyli wojny. Ale nie spodziewajmy się, że nam to rządzące nami znów od roku 1989 zachodnio-‎bliskowschodnie elity władzy i pieniądza powiedzą w TVP, TVN, „Wyborczej” i „Polityce” czy ‎też oznajmią przez e-mail albo SMS.‎

 63. Tragedia:‎
  Około 45% Polaków uwierzyło, że ich glosy cokolwiek znaczą, a najwięcej głosów w skali kraju ‎otrzymała była premier Beata Szydło – kobieta w zasadzie dobra, ale intelektualnie na poziomie ‎najwyżej sołtysa malej wsi. Oprócz niej z list PiS do europarlamentu dostaną się także m.in.: ‎Joachim Brudziński (przygłupi minister od prześladowań niezależnych artystów), Beata Kempa ‎‎(która zresztą w roku 2011 została wyrzucona z PiS), Anna Zalewska (uciekinierka z ‎ministerstwa edukacji), Ryszard Legutko (pseudofilozof, którego w 2012 Sąd Okręgowy w ‎Krakowie w postępowaniu cywilnym uznał za winnego naruszenia dóbr osobistych dwojga ‎uczniów jednej z wrocławskich szkół średnich, którzy zorganizowali debatę dotyczącą istnienia ‎krzyży w klasach, poprzez nazwanie ich „rozpuszczonymi smarkaczami”), Witold ‎Waszczykowski (były nieudolny minister spraw zagranicznych, czyli były szef ministerstwa ‎zbędnego dla kolonii Zachodu, czyli państwa zależnego, jakim Polska jest znów od roku 1989 a ‎szczególnie 2004), Adam Bielan (który w roku 2010 wystąpił z PiS i związał się z ‎ugrupowaniem Polska Jest Najważniejsza, z którego został jednak wykluczony już w roku ‎‎2011), Jacek Saryusz-Wolski (farbowany lis – uciekinier z tonącej Platformy czyli PO), Anna ‎Fotyga (patrz wyżej pod Waszczykowski). ‎
  W tzw. Koalicji Europejskiej najlepszy wynik zdobył z kolei Jerzy Buzek (ten od OFE i innych ‎przekrętów finansowych),: Janina Ochojska (ta od robienia przekrętów na tzw. pomocy dla tzw. ‎III świata), Bartosz Arłukowicz (niedolny minister od chorób w nierządach PO), Jan Olbrycht ‎‎(zawodowy marszałek województwa śląskiego, czyli osoba pełniąca zupełnie zbędny urząd), ‎Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein (czyli reprezentantka niemieckiej ‎arystokracji), Ewa Kopacz (nieudolny ex-premier i jeszcze gorsza niemłoda już lekarka), Leszek ‎Miller (były I sekretarz KW PZPR, nieudolny ex-premier), Marek Belka (sekretarz komitetu ‎uczelnianego PZPR na Uniwersytecie Łódzkim, zawodowy urzędnik w międzynarodowych ‎instytucjach finansowych i nieudolny ex-premier), Danuta Hübner (w latach 1970–1987 w ‎PZPR, nieudolny euro-komisarz), Włodzimierz Cimoszewicz (sekretarze Komitetu Uczelnianego ‎PZPR na UW, nieudolny ex- premier od „ubezpieczeń od powodzi”), Radosław Sikorski ‎‎(uciekinier z PiS i amator ośmiorniczek z podejrzanych knajp), Jarosław Kalinowski (zawodowy ‎aparatczyk ZSL), Magdalena Adamowicz (żona Pawła Adamowicza, byłego prezydenta ‎Gdańska, z którym jest ona od lat zamieszana w szereg afer kryminalnych) i Janusz ‎Lewandowski (znany aferał, odpowiedzialny m. in. za złodziejską prywatyzację).‎
  Z partii „Wiosna” mandaty europosłów dostaną prawdopodobnie Robert Biedroń, Łukasz Kohut ‎‎(ten od Palikota) i wojująca feministka Sylwia Spurek (ta od wypowiedzi o „męskiej płci ‎przemocy”) – oprócz Biedronia, który zresztą nic dobrego nie zrobił jako prezydent Słupska, nic ‎o nich nie właściwie nie wiemy oprócz tego, że są to chłopaki i dziewczyny seksualnie ‎postępowe.‎
  Wstyd być Polakiem…‎

css.php