Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne
Abp Marek Jędraszewski

2.11.2019
sobota

Jędraszewski musi odejść! Krakowie, zrzuć hańbę!

2 listopada 2019, sobota,

List otwarty do Rady Miasta Krakowa

Przez litość dla ofiar „obrońców białej rasy” oraz dla dzieci zgwałconych przez pedofilów apeluję do sumień radnych Krakowa o usunięcie abp. Marka Jędraszewskiego z nienależnej mu funkcji!

W środę 6.11.2019 r. Rada Miasta Krakowa na wniosek swego przewodniczącego Dominika Jaśkowca rozpatrzy wniosek o zmianę zasad przyznawania Medalu Cracoviae Merenti (Zasłużony dla Krakowa), a tym samym o usunięcie z kapituły abp. Marka Jędraszewskiego, zasiadającego w niej wraz z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezydentem miasta jako metropolita krakowski. Mam nadzieję, że będzie to tylko formalność, bo któż mógłby chcieć obradować nad kandydaturami do medalu w towarzystwie Marka Jędraszewskiego, a tym bardziej przyjąć taki medal z tak niegodnej ręki?

Jednak znając swoje miasto, zdaję sobie sprawę, że istnieje ryzyko, iż partyjno-klerykalna koteryjność raz jeszcze zwycięży z moralnością publiczną i solidarnością z pokrzywdzonymi. Dlatego czuję się w obowiązku przypomnieć słowa Marka Jędraszewskiego i jego postawę, aby przemówić do sumień i rozsądku tych radnych, którzy chcieliby ewentualnie dać posłuch kłamliwym argumentom, jakoby w sprawie tej były jakieś niejednoznaczności oraz dopuszczalne różnice opinii.

Nie, nie ma takich moralnie dopuszczalnych różnic opinii. Sprawa obecności abp. Jędraszewskiego w tak szacownym gronie i współdecydowania przez niego o przyznawaniu tak prestiżowej nagrody, jaką jest medal Cracoviae Merenti, nie jest w żaden sposób kontrowersyjna, lecz przeciwnie – całkiem oczywista.

Arcybiskup nie tylko nie przydaje zaszczytu medalowi i nie tylko nie zasługuje na honor i wyróżnienie, jakim jest zasiadanie w kapitule, lecz swą obecnością w tym gronie całkowicie niweczy wartość medalu Cracoviae Merenti i przynosi wstyd władzom Krakowa, które nie bacząc na to, kim jest Marek Jędraszewski, pozwalają na sprawowanie przez niego tej funkcji „z urzędu”.

Otóż formuła regulaminowa, wskazująca na biskupa metropolitę jako członka kapituły, w żaden sposób nie może stać wyżej niż elementarne względy moralne. Dopóki Jędraszewski zasiada w kapitule medalu, dopóty medal i Kraków pozostają w etycznym stanie kompromitacji. Regulamin medalu zawsze można zmienić. I trzeba.

Działalność abp. Jędraszewskiego jest dobrze znana, więc ograniczę się jedynie do przypomnienia najbardziej spektakularnych i najbardziej kompromitujących go czynów. Wszyscy pamiętamy, jak aktywnie bronił przestępcy seksualnego Juliusza Peatza (opis i dokumenty w tej sprawie dostępne tutaj), zarzucając tym samym jego ofiarom, dającym tak liczne świadectwa swoich krzywd, najpodlejsze oszczerstwo, jakie można sobie wyobrazić.

Wszyscy wiemy, jak świetnie udokumentowane są (dzięki pracy społeczników i dziennikarzy) niezliczone przypadki ukrywania przez biskupów sprawców przestępstw pedofilskich i wszyscy wiemy, że niezgłaszanie tych przestępstw organom śledczym samo jest przestępstwem. Ale być może ktoś z radnych nie wie (choć w to wątpię), że na sporządzonej przez fundację Nie lękajcie się liście biskupów, którzy dopuszczali się ukrywania pedofilii księży i przenoszenia przestępców w sutannach w inne miejsce (tutaj) zamiast zadenuncjowania ich władzom śledczym, znajduje się również Marek Jędraszewski?

Jeśli nie wiedzą, to teraz już wiedzą. Czy nie wystarczy to do podjęcia decyzji o usunięciu Jędraszewskiego z kapituły? Może nie wystarczy – nie wszyscy wszak są tak wrażliwi na krzywdę ofiar pedofilii. Nie sądzę, żeby do tych osób przemówiły wobec tego znane i liczne przypadki mowy nienawiści abp. Jędraszewskiego skierowane przeciwko ludziom walczącym o godność i równe prawa dla osób LGBT.

Przypomnę za to przerażającą w swej jednoznaczności wypowiedź z 2013 r., kiedy Marek Jędraszewski jako biskup łódzki na spotkaniu z młodzieżą w Pabianicach powiedział tak: „Mogę sobie łatwo wyobrazić, że za jakiś czas, mam nadzieję, że sam tego nie dożyję, że w 2050 r. nieliczni biali będą pokazywani innym rasom ludzkim – tu, na terenie Europy – tak jak Indianie są pokazywani w Stanach Zjednoczonych w rezerwatach. Byli sobie kiedyś tacy ludzie, którzy tu zamieszkiwali, ale przestali istnieć na własne życzenie, ponieważ nie potrafili uznać tego, kim są od strony biologicznej”.

Oto biali ludzie zapomnieli o wartości swojego biologicznego dziedzictwa, popadli w „ideologię gender” i ulegli zagładzie, zdominowani przez ludzi innych ras. Czy jest tu miejsce na jakąś inną interpretację? Czy ktoś z Pań i Panów Radnych Krakowa odważyłby się sugerować, że Jędraszewskiemu nie chodziło o wartość białej rasy i konieczność jej obrony przez supremacją innych ras? Nie sądzę.

Ta wypowiedź jest jednoznaczna w swym rasistowskim wyrazie. Nasza białość jest wartością, którą trzeba obronić przed niebiałością, gdyż w przeciwnym razie grozi nam zagłada – uwięzienie w rezerwatach przez niebiałych. Logika jest nieubłagana. I tak samo nieubłagane powinny być następstwa tej wypowiedzi, godnej Hitlera i Goebbelsa.

Jak można wyobrazić sobie, żeby jakikolwiek człowiek honoru współpracował z Jędraszewskim bądź przyjmował medale przez niego nadane? Czy ktoś z Pań lub Panów Radnych przyjąłby taki medal od obrońcy naszych białych istnień?

Słysząc przed sześciu laty te straszne słowa hierarchy, miałem przed oczami najczarniejsze karty historii Kościoła rzymskokatolickiego w XX w. – głęboką i wielostronną współpracę papiestwa z nazistami (i to mimo mordowania księży przez hitlerowców w Polsce), tłum „heilujących” biskupów niemieckich, wspólną z Hitlerem napaść ks. Tiso i wojsk słowackich na Polskę, watykańską akcję przerzucania za pośrednictwem Czerwonego Krzyża do Ameryki Południowej setek zbrodniarzy nazistowskich, w tym morderców Polaków, jak dr Mengele.

Trudno uwierzyć, że te najbardziej niesamowite i wręcz niewymowne winy Kościoła pośród grobowego milczenia wokół nich w naszym kraju jednak znajdują oddźwięk – nie w słowach potępienia zbrodni, lecz w ohydnym rasistowskim ekscesie biskupa katolickiego.

Jestem przekonany, że w dawniejszych czasach, gdy zapadały decyzje, aby do szacownych i prestiżowych gremiów włączać katolickich hierarchów, osoby, które o tym decydowały, nie dysponowały wiedzą na temat działalności tej organizacji. Działały w dobrej wierze, np. w przekonaniu, że w latach PRL Kościół wspierał opozycję.

Mogły wtedy nie zdawać sobie sprawy, że obok setek księży współpracujących z KOR i innymi organizacjami opozycyjnymi były tysiące księży współpracujących z SB. Jednak dziś sytuacja jest inna. Wiemy o działalności Kościoła nieporównanie więcej niż nawet przed 20 laty i doprawdy nikt nie może dziś zasłaniać się niewiedzą ani odmawiać wiarygodności raportom rządowym z wielu krajów, ujawnionym dokumentom kościelnym, śledztwom dziennikarskim i procesom sądowym z całego świata.

Informacje te są dostępne na wyciągniecie ręki – w internecie. Każda z Pań Radnych i Panów Radnych może dziś w niedługim czasie przekonać się o porażającej skali pedofilii wśród księży katolickich na całym świecie, wielokrotnie przewyższającej ogólnospołeczną skalę tego zjawiska; może też zapoznać się z koronkowym systemem ukrywania przestępstw seksualnych przez instytucje kościelne; może przeczytać i posłuchać o trwałej i rozległej współpracy Watykanu z mafią, kościelnych bankach i innych instytucjach parających się praniem brudnych pieniędzy; może też zapoznać się ze skalą i niebywałą bezczelnością przestępczej działalności wokół tzw. komisji majątkowej, jak również z wieloma innymi strukturalnymi patologiami w działalności Kościoła.

Trzeba tylko chcieć i nie zamykać oczu na zło pod kłamliwym pretekstem rzekomej niewiarygodności tych wszystkich dokumentów i badań. Skończyły się czasy, gdy wobec powodzi faktów i dowodów można stanąć jako „obrońca wiary” i zatrzymać ją oszczerstwem czy szyderstwem. Ta powódź dawno już zalała Kościół i zatopiła rycerzy wiary mających do powiedzenia tyle tylko, że oskarżanie Kościoła to „atak” i „sianie zgorszenia”.

Panie Radne i Panowie Radni, Wysoka Rado! Nie kompromitujcie się – ta sprawa jest już przegrana. Raz na zawsze. Pokażcie odwagę cywilną i szacunek dla ofiar ludzi Kościoła – odwołajcie Jędraszewskiego! Niech ten, który popadł w niełaskę nawet Watykanu, nie cieszy się Waszą czcią i uniżeniem.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 40

Dodaj komentarz »
 1. Panie profesorze, to wszystko prawda! Hańbą dla każdego, nie tylko katolika, jest zasiadanie tej persony w w/w kapitule. Hańbą jest bycie arcybiskupem. Ale niestety, nie mam złudzeń. Już postarają się o to nie tylko radni jedynie słusznej partii, ale niektórzy kościólkowi z tzw. opozycji. Niestety!

 2. Dawno nie czytałem tak solidnego listu otwartego, nawołującego do opamiętania decydentów krakowskich, w obronie czci – honoru i dobrego imienia – zhańbionego po wielokroć miasta.

 3. Panie Profesorze!
  Popieram wniosek, aby skasować odznaczenia cywilne dla osób duchownych. Ponieważ Pan Profesor donosi…jak też pójdę w te ślady i wskażę „mój” samorząd lekarski, gdzie koledzy – działacze sami sobie wymyślili i przegłosowali blaszki o różnej nazwie zaczynające się od słowa ‚zasłużony’. Ja utrzymałbym tę formę, ale trzeba dodawać ‚zasłużony w szkodzeniu’.

  Idąc dalej wg proroctw Pana Profesora sugeruję znieść nazwy ulic, aby nie dzielić Polaków, a z kościołów zrobić przytulne kawiarnie, itd.

  Nawet wiem jak napływają te pomysły. Tuż po przebudzeniu – Książę tego świata – wpuszcza Panu Profesorowi (zawsze w pierwszej osobie, że to niby pana myśl) pragnienie uczynienia jakiegoś „dobra”.
  Mnie właśnie tak przerobił, bo miałem wyjść i modlić się, a trafiłem na Pana blog.

  Wracając do abp. Marka Jędraszewskiego, który – oprócz Jarka – wzburzył Pana Profesora swoim zachowaniem; trafił Prawdą w „spółkujących inaczej”. Zarazem zaznaczę, że nie słyszałem protestów w TVN („cała prawda całą dobę”), gdy ojciec Robert Biedroń prawił kazanie w Częstochowie.

  Jako dr Bylejaki zalecam, aby Pan Profesor zaczął dbać o swoje zdrowie, bo „gdy nam Pana zabraknie”…
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Pan profesor Hartman się zagalopował. Kraków zamienia się w Salem i pozostaje nam tylko czekać na kolejne donosy wskazujące czarownice z miasta Krakowa?

 6. W Krakowie, w kościele Mariackim, po wystąpieniu Jędraszewskiego, który w kazaniu po raz enty wspomniał o teczowej zarazie, dostał oklaski od wiernych, tamże zgromadzonych, na stojąco! Sic. Sic.

 7. ..prawda sama się wyzwoli !! ale czasem trzeba pomóc i ujawnić grzechy !!

 8. @ Teista

  Kliknąłem w link wiedziony nijaką ciekawością…… co za bełkot…. przerażające
  Jest taka strona krld.pl Tam też zawarty jest podobny bełkot. Jak ktoś myślący może coś takiego traktować poważnie? Brak mi słów

 9. Został „namszczony”, więc nie odejdzie.
  Ma poparcie „ludu bożego”, nie mówiąc o hierarchach kk.

 10. Panie Profesorze,
  Wpisy z 27.10 i obecny, to majstersztyki publicystyki blogowej.
  Milczę po przeczytaniu tych wpisów, bo trudno tu cokolwiek dodać żeby nie splugawić ich formy.
  Nieśmiało myślałem o dorzuceniu kontekstu imperialnego spajającego stosunki najmniejszego imperium w Europie z katolicką republiką bananową, jaką jest Polska, ale to bardzo obszerny temat, który mógłby rozmydlić poruszony przez Pana problem polskiej praktyki kościelnej.
  Hej!

 11. Ja napiszę, że biali i postępowi ludzie tracą instynkt samozachowawczy. Czy to jest rasizm? Wcale nie jestem za prześladowaniem mniejszości seksualnych i ludzi innych ras, ale gloryfikowanie mniejszości seksualnych jako bohaterów (w Nowym Yorku jest ich podobno kilkadziesiąt) jest głupotą. Takie mniejszości zawsze istniały, istnieją i będą istnieć, ale nie powinno się umniejszać znaczenia rodzin „męsko-damskich”, bo one zapewniają rozwój społeczeństw. Takie rozwoju nie zapewnią rodziny gejowskie i zapłodnienie in vitro, bo to jest hodowla ludzi i wcześniej czy później skończy się katastrofą. Ludy, w których rodziny „męsko-damskie” będą traktowane normalnie zdominują społeczeństwa „postępowe”, gdzie preferowane są rodziny gejowskie jako szczyt rozwoju. Jeżeli chodzi o Jędraszewskiego, to faktycznie uważam, że jest on kompromitacją Kościoła.

 12. W przedziwny sposob polski Kosciol eliminuje sie z „politycznego rozsadku” i wiarygodnosci w tym do czego jest powolany.
  Zaprzepascil setki lat tego w czym pomogl w przeszlosci POLSKOSCI. Dzis jej szkodzi NIEODWRACALNIE. Jedraszewski bedzie symbolem zlej strony polskiego Kosciola NA LATA !!!…

 13. Teista
  2 listopada o godz. 14:16

  teista a skurwiel ponury – to polska norma…

 14. Wszelkie apele, listy itp jałowe treści są bezcelowe. Jedynym realnym konkretem jest:
  – kategorycznie nie chrzcić dzieci
  – jeśli się już to zrobiło to nie posyłać na religię katolicką w szkole, ani żadne komunie itp.
  – nie brać ślubów kościelnych, zadbać o nie-katolicki pochówek
  – wypisać się formalnie z KK
  – nie świętować katolickich świąt
  – nie przedstawiać się jako „katolik” w żadnych spisach czu nawet luźnych rozmowach
  – jeśli twój partner/partnerka uważa się za katolika, powiedz mu/jej, że w takim razie seks dopiero po ślubie.

  Siła KK zależy TYLKO I WYŁĄCZNIE od ilości utożsamiających się z nimi deklaratywnie ludzi. Co miałby do gadania ten czy inny ksiądz, gdyby za katolików uważało się np. 30% Polaków? Przytłaczająca większość Polaków nie zgadza się z wymogami katolicyzmu co do seksu, a jednocześnie oywarcie moeni się katolikami. Tak długo, jak hipokryzja ta będzie tkwiła w społeczeństwie, tak długo będzie i w katolickim klerze. Katolicki kler nie cechuje się żadną nadzwyczajną uczciwością, jego szczególne traktowanie przez polityków wynika tylko z tego, że stoją oni na czele organizacji, z którą (wskutek indoktrynacji) utożsamia się 90% Polaków. Swój apel powinien pan profesor kierować do czytelników bloga, a nie do polityków, którzy nie kierują się żadnymi ideałami, tylko kalkulacją głosów.

 15. W związku z wypowiedzią arcybiskupa M. Jędraszewskiego o tęczowej zarazie należałoby zastanowić się o przesłaniu wiersza Józefa Szczepańskiego pt. „czerwona zaraza”, który trafił do kanonu lektur szkolnych. Tam jest mowa o zwycięstwie moralnym nad komunizmem poległych żołnierzy AK, które przyniesie rzeczywistą wolność Polakom w przyszłości. Tak więc arcybiskupowi chodziło o zwycięstwo moralne nad LGBT. Podobnie pozostanie Polski zamieszkałej przez lud pochodzenia kaukaskiego, domeną kaukaską, a nie afrykańską lub azjatycką wynika z tego samego przekonania. Panie Janie rasistowskie to są wypowiedzi Naczelnych rabinów Izraela, obecnych i tych z przeszłości i jak mawiał Jacques Chirac milczenie na ten temat może i jest politycznie wskazane, ale niemoralne. Przy tych rabinach i pismach świętych Judaizmu, to wypowiedzi polskich hierarchów i doktryna kościoła katolickiego zawsze będzie miała bardzo humanitarny wydźwięk w bezpośredniej konfrontacji postaw, światopoglądu i zachowań religijnych żydów i katolików.

 16. @dessecration
  2 listopada o godz. 18:44
  Kliknąłem w link wiedziony nijaką ciekawością…… co za bełkot…. przerażające
  Jest taka strona krld.pl Tam też zawarty jest podobny bełkot. Jak ktoś myślący może coś takiego traktować poważnie? Brak mi słów

  Ty jesteś myślący czyli normalny i niewierzący. Moje świadectwa wiary to bełkot, a Ty nie bełkoczesz, bo pochodzisz z wielkiego wybuchu, a później z ewolucji…przez komórki aż do małpy i człowieka.

  Małpy mają inny kod genetyczny (nie można z nich przeszczepiać narządów ludziom)…nasz sięga Adama i Ewy.

  Ewolucja jest prawdziwa, ale jest to przemiana człowieka cielesnego w duchowego. Można powiedzieć, że zatrzymałeś się w rozwoju. Dodam jeszcze, ze mądrość ludzka, którą reprezentujesz to „głupstwo u Boga”.
  Na pewno nie ma Boga. Ja wiem, ze jest tak R. Dawkins wie, że Tam Nic Nie Ma.

  Chcesz wierzyć w „Dobranockę” (bajki na dobranoc)…twoja sprawa, masz wolną wolę („róbta, co chceta”). Czas płynie i niedługo zapoznasz się z owocem; „mata, co chceta”.

  @Natomiast
  dave
  2 listopada o godz. 22:03
  Teista
  2 listopada o godz. 14:16
  …teista a skurwiel ponury – to polska norma…
  Synonimy skurwiela; skurwysyn, sukinsyn, łajdak, śmierdziel, twardziel.
  Matka prowadziła się normalnie. Przyznaję się do łajdactwa, chlania i pokera (zespół Wiśniewskiego), śmierdzę mężczyzną i jestem twardy (Piotr-skała).
  Nie możesz mnie obrazić, bo zostałem wyćwiczony na Gazeta.pl Religia w moim wątku; Wszystko jest prawdziwe w Kościele katolickim apel1943
  Tam było kilku podobnych do Ciebie, których określałem „pałkownikami”.

  Nie czuję się ponury, lubię żarty …nie denerwuj się, bo to szkodzi twojej piękności!

 17. @Teista
  Gratuluję poziomu w miarę aktualnej wiedzy z genomiki, no i ewolucji, także Homo sapiens.

 18. Nasze purpuraty nie zakumaŁY, jednej prawdy.I robią kuku swojej firmie.OTÓŻ ,jakie jest prawo wiary i religji?Im bardziej zabrania się ,chodzić do kościoła ,tym bardziej, wierni tam idą .Komuna..A DZIś ODWROTNIE , I spotęgowane jest to zjawisko, sojuszem władzy z klerem.Bo Polacy to jedna rodzina ,ale przekorna ,jak OSTATNIO KROWA NA DACHU..DLATEGO DROGI FILOZOFIE.Zasłona milczenia ,niech czyni swą powinność ,do wiadomego ,irlandzkiego skutku.

 19. „Bełchatów słynął z syfu smogowego, od wczoraj smogu kościelnego. Zalega w Polsce równo, ale tam jego stężenie wzrosło po przemówieniu Kaczyńskiego: „Kto podniesie rękę na Kościół, ten podniesie ją na Polskę”. Bez tych słów, księżom nie przyszłoby do głowy wystukać numeru alarmowego. Policja broni państwa i Kościoła, bo są jednym. A największym osiągnięciem prezydenta Polski, jest uratowanie hostii przed upadkiem. Ratował Chrystusa, jak Bond spadającego drinka, bezbłędnie, precyzyjnie ino marynarka furkotała. I ten uśmiech na koniec – Podziwiaj Narodzie, tatusiu i Matko Boska, ale jestem zajebisty…13-latek przeciwnie, z powodu niedyspozycji profanował sakrament i wezwano matkę. 13-latek ma prawo do niedyspozycji umysłowej jako niepełnoletni. Nie w Kościele, tu jak po Bar Micwie jesteś dorosły. Ale czy dzieci – ofiary pedokleru wezwałyby policję?
  Żaden z przestępców, jeszcze żyjących, pokazanych w filmie Sekielskich, nie skontaktował się z ofiarą, nie zaproponował zadośćuczynienia. Kościół jest przecież ciałem mistycznym, którego nie imają się podatki, prawo, odpowiedzialność. Gwałcenie, molestowanie przez mistycznych członków tego zgromadzenia będzie niedługo sakramentem dla świeckich.
  Nie wiem czy policja w Bełchatowie jechała do kościoła z włączoną syreną. Skoro księżom zachciało się inkwizycji, ministerstwo spraw wewnętrznych niech inwestuje w nowe policyjne koguty. Powinny wyć „Boże coś Polskę”. Prezes tak chciał, równając Polskę z Kościołem.
  Sądzę, że nie ma ludzi głupich, są tylko źli. Ale ci źli są najgorsi. Do tego uświęceni i bezkarni; prezes, biskup, itpolska.” (MG)

 20. Jerzy Czyz
  2 listopada o godz. 21:32
  „W przedziwny sposob polski Kosciol (…) Zaprzepascil setki lat tego w czym pomogl w przeszlosci POLSKOSCI”.

  Publikowanie mitów – takich jak ten podany przez Ciebie – nie przynosi nikomu żadnego pożytku. A ten kto je powiela, naraża się na śmieszność.

  Znajomość faktów jest przydatna przez całe życie. „I poznacie prawdę, a dzięki prawdzie będziecie wolni” (Jezus z Nazaretu, nauczyciel religii).

  Mit: Kościół zawsze bronił Polski.
  A jakie są fakty ? W razie potrzeby służę pomocą.

 21. .
  — Trefna hostia —
  .
  W Iranie Strażnicy Rewolucji łapią
  dziewuchy nieodpowiednio ubrane,
  te w towarzystwie chłopaków innych
  niż mąż czy brat, te z niezakrytymi
  włosami

  Skazane za obrazę religii na chłostę,
  kamionowane za cudzołóstwo, jest
  po linii i na bazie, u Saudów nie tak
  dawno temu ścięto mieczem księżniczkę
  publicznie za cudzołóstwo, jest po byku.

  Na tym tle wezwanie policji przez
  urzędników religijnej sekty kk do 13to
  latka który wypluł hostię po komunii
  wydaje się być całkowicie nie znaczącym
  szczegółem, a przecież mogli go spałować,
  a jednak Europa❗

  Brawo Bełchatów ❗
  .
  ..)

 22. Teista
  3 listopada o godz. 9:18
  „Przyznaję się (…), śmierdzę mężczyzną i jestem twardy (Piotr-skała)”.

  Wnikliwa analiza słownictwa użytego przez pisarzy NT pozwala ustalić, że imię Piotr bynajmniej nie jest synonimem wyrażenia „skała”.

  W języku greckim imię to brzmi Pétros, co dosłownie znaczy „kamień” lub „odłamek skalny”, i jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. Natomiast „skała” to pétra — wyraz rodzaju żeńskiego.

  https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/16/verse/18/param/1/version/TR

 23. .
  — The other Hartman —
  .
  slightly off topic:

  https://m.youtube.com/watch?v=tHxf17yJsKs

  just in case you didn’t know
  how lucky we all are, having
  Hartman’s Loose Blues edition

  I couldn’t resist…
  .
  ..)))

 24. @dezerter
  Ależ oczywiście, że KK zawsze bronił Polski. Ale jedynie takiej, która daje mu władzę, pieniądze i ziemię. Ostatnią rzeczą jakiej pragnie KK, to wolność Polaków, czego daje aktualnie przykład.

 25. ..panie Boże już czas na ,,milosierny kij,,! i czas na porządek w stadzie owieczek ! a namnożyło sie czarnych całe stada !

 26. Panie Profesorze!
  Skoncentrował się Pan Profesor na sprawach nadprzyrodzonych, ale trzeba uważać, bo po sięgnięciu po zakazany owoc można stać się „nagim”.

  W tym czasie prezes Jarek promuje prof. Pawłowicz. Z tego powodu w TVN poświęcili całe wiadomości, a ich eksperci nie wiedzieli, co na to powiedzieć (Budka, Kierwiński i senator „Misiek”).

  Podejrzewam, że prezes przeczytał wpis Pana Profesora i tak się zemścił. Nie wiem jak Pan Profesor to przetrzyma? Myślę, że profilaktycznie można zażyć medyczną marihuanę.

  Receptę jakoś załatwimy, a 65 zł za gram nie stanowi problemu wobec możliwości wystąpienia szoku, a przecież zdrowia Pana Profesora jest najważniejsze…
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 27. Jakubek jest ściganą przez Interpol emerytowaną tirówką, deportowną z Holandii za molestowanie nieletniego strusia. Zostały jej jedynie kolorowe, zadzie pìóra, będące świadectwem niewątpliwej minionej krasy.

 28. „…Ta wypowiedź jest jednoznaczna w swym rasistowskim wyrazie. Nasza białość jest wartością, którą trzeba obronić przed niebiałością, gdyż w przeciwnym razie grozi nam zagłada…” Jan Hartman

  Mysle, ze Pan Hartman, ktory
  w latach 2007–2013 był członkiem
  (w tym od 2010 nawet wiceprezesem)
  B’nai B’rith Polska, ktorego celami stautowymi miedzy innymi jest:
  ” bezpieczeństwo i trwałość NARODU (!) żydowskiego….”
  oraz w kontekscie wypowiedzi takich jak
  Rafiego Pereca izraelskiego polityka, który od 2019 roku pełni funkcję ministra edukacji. cytuje:
  ” Mieszane małżeństwa, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to „drugi Holokaust”
  zaś Elliota Abramsa, dyrektora ds. Bliskiego Wschodu w rządzie prezydenta Busha, oraz Deborahy Lipstadt, profesor studiów żydowskich w Emory,
  ktorzy występowali przeciwko małżeństwom z nie-żydami aby zachować czystość ‘rasy żydowskiej’. ..
  Moze wyjasnic nam jak sie ma rasistowska ochrona „bialosci” do slusznej obrony „zydowskosci” ?

 29. Dlaczego nie dopuszczono do edycji mojej opinii?

 30. Naród :
  wspólnota etniczno-kulturowa.

 31. Słuszny głos, w słusznej sprawie

 32. Oczywiście , że w sprawie otwartego listu ta akceptacja

 33. Rejteratka niejaka jakup007 wsiadla na stara klacz i udaje felczerke.

 34. Jakup007 udaje felczerke polityczna i spoleczna.

 35. 2.11.2019
  sobota
  Jędraszewski musi odejść! Krakowie, zrzuć hańbę!
  Jędrek musi odejść! Krakowie, zrzuć hańbę!

  Które hasło jest ważniejsze?

 36. Swiatowid Falicz
  wrocil z dlugiej podrozy leczac rany po odrzuceniu przez Platforme i kontynuuje pisanie niedorzecznosci.
  Wczesniej mial zyda u Passenta jako dyzurnego przyjaciela, obecnie szuka dyzurnego do bicia.

  Falicz nie rozumie, ze w kazdym panstwie sa samosiejki jak Falicz na przyklad.

 37. Jakup007 przetworzyla sie w matrioszke……

 38. „Już każdy powiedział to co wiedział
  trzy razy wysłuchał dobrze mnie
  wszyscy zgadzają się ze sobą
  a będzie nadal tak jak jest
  I co ja robię tu, u-u, co ty tutaj robisz
  są takie rzeczy że nikt nie zaprzeczy
  po co tu się głowić”

  I co ja tutaj robię?
  Pytam się retorycznie.
  Jędraszewski zostaje, będzie tak jak było.
  Antoś marszałkiem, Krycha i Stachu w TK
  Jaki piękny scenariusz…. Ciekawy casting.

 39. Rejteratka Jakup 007 wypedzona od Passenta, potraja podpisy i w ten sposob zdobywa uznanie. Gratuluje.

 40. Jakup007 otoczyla sie TWA.

 41. Od lat Krakowem rządzi otumaniony kościelnym kadzidłem Majchrowski, który woli poparcie kościoła łagiewnickiego, który de facto rządzi Krakowem.
  Majchrowski spokojnie przez wiele lat współpracuje z krakowskim klerem spełniając wszystkie jego żądania, a dziś udaje wielce zatroskanego gospodarza miasta, którego olbrzymią część oddał przecież kościołowi, a teraz paradoksalnie chce zaskarżyć skarb państwa, a więc podwójnie obciążyć wszystkich podatników miliardami odszkodowania zamiast zgodnie z prawem i logiką odebrać klerowi to wszystko, co w zlodziejskim procederze pasożytom w kiecach przekazał.
  Z prawnego punktu widzenia to kler wraz z Majchrowskim powinni siedzieć na ławie oskarżonych za ewidentny współudział w przestępstwie na szkodę Państwa i narodowej własności.

  Polecam lekturę całego artykułu, którego fragment cytuję poniżej:
  cyt:
  „Mieliśmy Kraków”
  Gigantyczny majątek, o obszarze przekraczającym dwudziestodwukrotnie wielkość Watykanu, wart kilka miliardów złotych sprezentowało państwo Kościołowi krakowskiemu po 1989 r. Na ekskluzywnych kamienicach i działkach komercyjnych kler zbija kolejne złote fortuny.
  Ustawa o stosunku państwa do Kościoła z 1989 r. otwarła duchowieństwu wrota do ziemskiego raju przepychu i bogactwa. Dzięki niej kler rzymskokatolicki (a de facto państwo Watykan) stał się najbogatszym właścicielem w Polsce. Różnymi drogami do jego przepastnych kas wciąż płyną gigantyczne majątki warte dziesiątki miliardów złotych. Komisja Majątkowa, władze miast i województw rozdają polską ziemię. Ciągle nowe przywileje, ulgi i darowizny pompują kiesę finansowego olbrzyma.
  Patrzy na to wszystko biedny Polak…
  Jak Polska kocha Kościół – a Kościół pieniądze, najwyraźniej widać w stolicy sutannowego biznesu,
  czyli w Krakowie. Nie na próżno mówi się o nim „mały Rzym”, czy „Świętogród”. To najgęściej zaludnione księżmi i zakonnikami miasto w kraju. Bo też najwięcej jest tu kościołów i zakonów, w przeliczeniu na jednego podatnika… tj. katolika Po prostu – polski Watykan. Jakby tego było mało, po 1989 r. krakowskim przewielebnym spadła manna z nieba w postaci ponad 1000 ha nieruchomości (10 km2, czyli terenu ponad 20-krotnie większego niż państwo papieskie). Prawie wszystko położone w centralnych dzielnicach miasta. Sami duchowni uzyskany majątek szacują na kilka miliardów złotych.”

  http://wiadomosci.onet.pl/tablica/mielismy-krakow-mamy-watykan-mielismy-krakowgigant,1666,270154,42806385,watek.html

css.php