Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne Loose blues - Jana Hartmana zapiski nieodpowiedzialne
Strajk kobiet

1.11.2020
niedziela

Czy można protestować w kościołach?

1 listopada 2020, niedziela,

Można. Nie można niszczyć fasad ani niczego innego w kościele i wokół niego, nie można nikogo atakować fizycznie ani zachowywać się w sposób agresywny wewnątrz świątyni (żadnej). Nie znaczy to jednak, że są jakiekolwiek przeszkody, aby wchodzić do kościołów w czasie mszy i głośno mówić o niegodziwościach popełnianych przez księży i całym złu, jakiego dopuszcza się ta instytucja. Jakie miejsce jest bardziej stosowne do protestowania, jeśli nie to, w którym poczyna się zło?

Akcja „Słowo na niedzielę” z 25 października spotkała się z niemal powszechną krytyką środowisk liberalnych. Ludzie na co dzień bardzo otwarci i bardzo stanowczy w krytyce rządu, a często również solidnie i szczerze antyklerykalni, twierdzili, że przekroczono jakąś granicę, której przekraczać nie wolno.

Osoby, które tak mówią, przyjmują fałszywe założenie, że obrzędy religijne zasługują na większe uszanowanie niż inne sytuacje życia społecznego i publicznego. Nie próbują jednakże tego uzasadniać. Co więcej, zakładają również, że protest wewnątrz kościoła jest jakimś zgorszeniem – niestosownym zestawieniem rzeczy z wyższego porządku i z porządku niższego. Tym samym przeciwnicy protestów w kościołach uznają jakby złagodzoną, świecką wersję idei świętości świątyni (obecności Boga w domu bożym) oraz idei profanacji. Obawiam się, że obie te idee i związane z nimi roszczenia kleru i wiernych do specjalnego traktowania kościołów są całkowicie bezpodstawne.

Zacznijmy od tego, że zgorszeniem jest pedofilia i jej ukrywanie przez biskupów, wyłudzenia i malwersacje, sianie nienawiści do osób LGBT, nie mówiąc o zabijaniu dzieci (np. w irlandzkich przytułkach) czy udział w rwandyjskim ludobójstwie. Zgorszeniem jest budowanie reżimów totalitarnych we Włoszech, Chorwacji, Słowacji, Hiszpanii, Chile i wielu innych krajach. Zgorszeniem jest przerzucanie do Ameryki Południowej zbrodniarzy nazistowskich, aby mogli uniknąć odpowiedzialności. I tak dalej.

To jest właśnie zgorszenie. Organizacja prowadząca taką działalność nie może sprawować kultu, gdyż ma zakrwawione i brudne ręce. Gdy to robi – sama dokonuje profanacji. Z kolei protestowanie przeciwko złu i niegodziwości nigdy nie jest żadnym zgorszeniem, lecz zaangażowaniem po stronie dobra. Kogo krzywdzi, wobec kogo jest niesprawiedliwością przypominanie o zbrodniach Kościoła? Czy szkodzi wiernym? Przecież to właśnie oni powinni protestować jako pierwsi, gdyż w jakiejś mierze współodpowiadają za Kościół, z którym się identyfikują i na który łożą.

A może apel do sumień kleru i wytykanie jego win w czasie nabożeństwa miałyby obrażać Boga? Chyba jednak nie jakiegoś dobrego Boga? I chyba nie Boga chrześcijan, skoro chrześcijanie tak bardzo podkreślają znaczenie wyznawania win?

Akt słusznego i sprawiedliwego obwiniania sam jest chwalebny. Kto wchodzi do kościoła, ryzykując pobicie, aby dać świadectwo zgorszeniu oczywistymi przestępstwami i nadużyciami, dokonuje czynu chwalebnego i odważnego. Byłoby inaczej, gdyby rzucał oszczerstwa. Ale tak jest w każdym przypadku – protest i jego stosowność zależy przede wszystkim od samej słuszności tego, co głoszą protestujący. Wchodzenie do kościołów z napisami i wznoszenie krytycznych haseł podlega ocenie ze względu na swoją treść.

Co do formy zaś – to nie ma żadnych, ale to żadnych powodów, aby traktować kościoły inaczej niż pozostałe części przestrzeni publicznej. Powodem takim z pewnością nie może być przecież samo roszczenie Kościoła, żeby być traktowanym wyjątkowo. Roszczenie to opiera się bowiem na przekonaniu o istnieniu Boga (takiego, jakiego wyobrażają sobie chrześcijanie) i na tym, że jest on w kościołach tak właśnie czczony, jak sam sobie tego życzy.

Nie wolno jednak katolikom oczekiwać, aby inni podzielali te poglądy. Żądanie takie i związane z nim żądanie specjalnego traktowania jest po prostu bezczelne. Dlaczego osoba niewierząca miałaby mieć większy respekt dla mszy niż, powiedzmy, dla potrzeb kierowcy zatrzymanego podczas blokady ulicy? Modlitwa jest czynnością, którą z ważnych powodów można przerwać, by potem do niej powrócić. Wysłuchanie przesłania o złu czynionym przez Kościół jest powodem szalenie ważnym.

Właśnie tak. Katolicy mają szczególne powody, aby protestować przeciwko temu, co czynią ich kapłani. Nie robią tego, bo nie zostali nauczeni być gospodarzami swojej organizacji. Dlatego obowiązek protestowania przeciwko złu pleniącemu się w Kościele, złu krzywdzącemu całe społeczeństwo i poniżającego bezradne wobec niego polskie państwo – spada na niewierzących.

W ostateczności można by jeszcze użyć argumentu mówiącego o tym, że przeszkadzanie w mszy jest krzywdzące dla wiernych. Że jest przeszkadzaniem, dokuczaniem, intruzją. Jednakże to dotyczy wszystkich form protestu – strajków, blokad, pikiet. Nie ma walki politycznej bez przeszkadzania komuś. Jeśli walka jest uzasadniona, przeszkadzanie uzasadnione jest również. Przestrzeń publiczna (a do niej należą również kościoły) jest takową dlatego, że rozgrywa się w nim i może się rozgrywać życie społeczne. Przestrzeń prywatna nazywa się tak właśnie dlatego, że jest z życia publicznego wyłączona (provatio).

A może kościoły nie są przestrzenią publiczną, lecz prywatną? Bynajmniej. Kościół sam uznaje swoje świątynie za miejsca publiczne przeznaczone do sprawowania kultu, podobnie jak państwo uznaje urzędy za miejsca publiczne do załatwiania różnych spraw. Czasami jednak miejsca publiczne zmieniają przeznaczenie z ważnych powodów. Jezdnie dla samochodów stają się trasą pochodu, a urzędy zamieniają się w obozowiska protestujących. Nie ma żadnego, ale to żadnego powodu, aby z kościołami miało być inaczej. O tym, czy protest jest słuszny, decyduje jego treść. W naszym przypadku nie ma wątpliwości – winy Kościoła są bezsporne, a krzywdy społeczne związane z przestępczą działalnością kleru i ingerowaniem przez Kościół w życie polityczne Polski są ciężkie i domagają się ukarania.

Dziękuję wszystkim młodym ludziom, którzy mają tyle odwagi, aby wejść do kościoła i zamanifestować swoją niezgodę na zło, swoje zgorszenie moralnym brudem, którego coraz to nowe pokłady odkrywają się przed naszymi zdumionymi oczami. Ludziom pytającym nas „jak można protestować w kościele?”, odpowiadam: jak można modlić się w takiej świątyni? Jak można uznawać zdolność kapłańską kleru tego właśnie Kościoła?

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 113

Dodaj komentarz »
 1. Nasuwa się jeszcze jedna analogia: słynne, dramatyczne głodówki protestacyjne odbywały się w kościołach przecież jako manifestacje polityczne a nie przejaw kultu.

 2. Panie Profesorze, proszę nie zasłaniać się powiedzeniem o drogowskazie, który nie podąża drogą, którą wskazuje, tylko proszę dać chwalebny przykład.

 3. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 4. Nasuwa się analogia: słynne i dramatyczne głodówki protestacyjne, które odbywały się w kościołach (w l. 80.) były przejawem polityki a nie formą kultu jaką mógłby być np. pokutny post.

 5. Nasuwa się analogia: słynne, dramatyczne głodówki protestacyjne w latach 80. odbywały się w kościołach. Był a to aktywność czysto polityczna a nie przejaw kultu jakim mógłby być np. pokutny post.

 6. Nasuwa się analogia: słynne, dramatyczne głodówki protestacyjne w latach 80., które odbywały się w kościołach były aktywnością czysto polityczną a nie przejawem praktyki kultu jakim mogły by być np. pokutne posty.

 7. Nie można manifestować w kościołach, ani w synagogach, ani w meczetach, ani w domach, które są własnością wspólnoty, ani w domach prywatnych. Można manifestować na ulicach, najlepiej przed redakcjami globalnych przekaziorów, które indoktrynują młodych ludzi w stopniu dawniej niespotykanym. Nadmiar wolnego czasu mieszkańców wielkich miast, wyrządza im nieodwracalne szkody. Jeżeli doda się do tego zajebistą wulgarność, to mamy obraz pokolenia dzieci bez właściwości. Używanie inteligenckich słów „zajebiście” i „wypierdalać”, które słychać na ulicach polskich miast powinno być karane robotami przymusowymi przy zawracaniu kijem szamba, wypływającego z Warszawy do Wisły. To wylewanie szamba do Wisły jest symbolicznym obrazem wpływu „kultury” warszawskiej na całą Polskę.

 8. I taka menda, która ukończyła KUL za pieniądze rzucane na tacę…
  Żenada…

 9. Menda, która ukończyła KUL za pieniądze rzucane na tacę, dziś, w ciepełku swojego mieszkania nawołuje młodych ludzi do „protestów” w kościele…
  Żenada….

 10. Zawsze mnie denerwowało, kiedy facet na ambonie zaczynał na ludzi krzyczeć, opowiadać o ich niestworzonych winach, przy czym często się rozkręcał aż mu piana waliła z ust, a reszta stała jak barany (przepraszam owieczki) z pochylonymi głowami i pozwalała pluć na siebie.

 11. Nawet gdyby Bóg istniał, kler nie ma prawa stawiać siebie ponad prawem.

 12. Czyżby Polska Komunistyczna dostała zatwardzenia ? Czy skonczyla się jej sraczka i nie będzie więcej zapaskudzać calymi kilometrami blogu swymi „pachnącymi” dywagacjami, ktorych nikt oprocz PK nie obwąchuje. Ano zobaczymy. Obawiam sie, że jak obstrukcja jej przejdzie, to znowu zacznie sie zalew blogu tą rzadką substancją

 13. gdyby kościoły były faktycznie utrzymywane przez wiernych a nie przez państwo, jak to jest w Polsce to rzeczywiście nie powinny być atakowane. jest inaczej, Kościół w Polsce jest zaangażowany w politykę zatem jest stroną sporu. ponadto a kościołach polskich jest mnóstwo tablic ku czci, niekoniecznie świętych. w Polsce wreszcie musi nastąpić rozdział kościoła od państwa. i skończyć wreszcie z tą martyrologia w kościele. Kościół nie jest od polityki tylko od wiary. najlepsza forma protestu to nie wchodzenie do kościoła i zakłócenie mszy tylko wychodzenie z niego. strajk kobiet powinien polegać na niechodzeniu do kościoła. katoliczki powinne zastosować bierny opór. starsze nie posłuchają, ale młodsze tak. i co ważne nie zabiorą dzieci!!! w Polsce to ciągle kobiety wychowują dzieci przeważnie. to kobiety sprzątają kościoły to kobiety gotują księżom. tu powinny kobiety zastrajkowac a nie wchodzić na mszę, co spowoduje tylko reakcję łysych i niepotrzebne narażenie sie na pobicie. nie rewolucja tylko mądrość. rewolucja zawsze rodzi kontrrewolucje.

 14. Przypominam o pewnym młodym człowieku, który 2000 lat temu
  wtargnął do świątyni i rzekł „nie czyńcie domu Ojca domem targowiska”.

 15. Panie profesorze, sparafrazuję tu apel Jacka Kuronia, który apelował o niepalenie komitetów, a zakładanie własnych. Otóż nie wchodźmy do kościoła, a wychodźmy z niego.
  Pozdrawiam z Wrocławia.

 16. Mozna ten wywod podeprzec przykladem Jezusa, ktory pierwszy zrobil grande w swiatyni….ale….. pozniej sie okazalo, ze on jednak byl u siebie….wolnoc Tomku w swoim domku.

 17. Kościoły nie są własnością prywatną kościoła kat. Kiedyś w średniowieczu, kościoły budowali możni, gdyż chcieli sobie kler podporządkować, niestety przeliczyli się. Kler niebawem zawładnął świątyniami a co za tym idzie, podporządkował sobie całe społeczeństwo, czego obraz mamy aż nadto widoczny. Skutki są opłakane. Zresztą nawet dzisiaj, świątyń nie buduje kk, tylko wierni ze swoich składek.

 18. Lepiej być obojętnym , bardziej zaboli .

 19. Ten sam Kościół zaistniał na naszych ziemiach poprzez profanację i dewastację słowiańskich miejsc kultu, świątyń, posągów, stawiając swoje świątynie w miejsce zniszczonych. Nigdy nie słyszałem, by kościół te działania nazwał barbarzyństwem, profsnacją, wandalizmem – wprost przeciwnie – kościół chełpi się chrystianizacją Polski, która właśnie polegała na zrównywaniu z ziemią słowiańskich miejsc świętych. Z tego powodu kościoły są dla mnie jedynie „buciorem”, który podeptał naszą kulturę, wprowadzając obce zwyczaje i jeszcze po dziś dzień okłamując ludzi, że są to „nasze tradycje”.
  Obecnie kościoły są jedynie bunkrami, w których bezkarnie można prowadzić działalność przestępczą i głosić nienawistne hasła, bo przecież „kościół święty jest i tknąć go jie można”. To zachęta do bezkarności, to dlatego różnej maści kibole go bronią, ktorym obce są idee chrześcijańskie, a jedynie używają go jak tarczy.

  To pokłosie wychowania. Ludzie od urodzenia indoktrynowani katolicko dostają przekaz, że to jakaś świętość, tabu itp. brednie. Dlatego nawet ateiści, którzy w dzieciństwie byli posyłani do kościoła, przesiąknęli podświadomie takim wyśleniem.
  Dlatego apeluję – nie chrzcijcie swoich dzieci, nie posyłajcie ich na religię katolicką. Podarujcie im najcenniejszy dar – wolność. Pozwólcie im zadecydować w przyszłości samodzielnie, tak jak wy chcecie decydować o sobie.

 20. Niech sobie jakis tam brodaty egoman popierduje w chmorkach, nic do goscia niemam. Jedno jest ale pewne: jego naziemna obsluga jest kompletnie do bani.

  milego dnia,
  Borge

 21. Im dłużej tłumi się emocje w sobie, tym bardziej wzrasta ich ciśnienie a gdy przekroczy granice wytrzymałości dochodzi do gwałtownej eksplozji. To wie każdy, kto posiada choć trochę wiedzy choćby z fizyki na poziomie SP. Ale na religii tego nie uczą. Tym bardziej nie mają pojęcia o tym PISiory!

 22. Oczywiście że można.
  Kościół to wspólnota i jej członkowie mają wręcz obowiązek moralny mówienia co im na wątrobie leży.
  Konserwowany w Polsce, przez biskupów i hierarchię kościelną model, to PIS-lam – średniowieczna patologia o inkwizycyjnych zapędach, pomieszana z mesjanizmem polskim, silnym podłączeniem do polityki (władzy) i pieniędzy.
  Wiary i człowieka w nim nie ma.
  To instytucja.
  Zdemoralizowana, w związku z czym jej koniec już jest bliski. Stąd przerażenie i histeria w jej ścianach a ku zewnątrz – agresja przeciw wszyskim, myślącym samodzielnie i nie godzącym się na tą patologię.

 23. Protestować w kościołach ludzie mają takie samo prawo, jak pluć komuś w twarz albo w zupę. Przecież to tylko „wyrażenie opinii” i nikomu nic złego się nie dzieje. Oka się tym nikomu nie wybije, zupa też nie stanie się trująca.
  Nieprawdaż, panie Hartman?

 24. @woytek
  Kościoły katolickie są własnością wspólnoty katolików, tych zaś mamy w PL oficjalnie około 92% (kościelne dane za 2019). Tyle samo wynosi zatem prawdopodobieństwo, że protestujący są u siebie.

  Zresztą, aby poznać odpowiedź na tytułowe pytanie, wystarczy oddać głos autorytetowi. Pan Krzysztof Bosak: „Można. Gdyby to było złe to Bóg by inaczej świat stworzył.”

 25. Można protestować, ale nie w czasie liturgii, zwłaszcza w czasie liturgii mszy, bo jest jednak jakieś niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś tam faktycznie się modli a nie tylko klepie bezmyślnie formułki. Podobnie jest z liturgią sakramentów, choć w filmie i literaturze pojawiają sie przypadki zakłócania liturgii sakramentu małżeństwa, to generalnie nie uchodzi, chyba, że zna się powody przez które jakaś osoba nie powinna sakramentu przyjąć, w przeciwnym razie jest to profanacja. Za to na spokojnie można powiedzieć (wykrzyczeć) swoje w czasie kazania.
  Nasze kochane baby jednak powinny unikać protestów w kościołach, bo walczą przecie nie z kościołem a z ingerującym w sprawy zastrzeżone dla państwa, episkopatem i fanatycznym klerem. Do woli można protestować pod pałacami biskupimi. Efekt będzie lepszy. Podobnie jest z mazaniem bohomazów na elewacjach kościołów. Profanacją to nie jest ale na pewno wandalizmem. Za usunięcie tej „twórczości” zapłacą parafianie a że są to w większości obiekty zabytkowe, koszty będą znaczne, bo prace pod nadzorem konserwatora zabytków są kosztowne.

 26. panie kaesjocie ,
  ma Pan 100% racji !!!! Dziś , podobnie jak pod koniec prl , cisnienie wzrastało , wzrastało , az przekroczyło granice wytrzymałości i doszło do gwałtownej eksplozji. Pis nie ma takich mozliwosci jak pzpr zeby wprowadzić stan wojenny , ale jesli tylko by mógł to by wprowadził . To ta sama antydemokratyczna banda , PIS i komunisci z pzpr. Niczym się nie różnią

 27. Panie Profesorze!
  Niegodziwości popełniane przez kapłanów nie oznaczają dopuszczania się zła przez Kościół Święty, który Pan Profesor z uporem utożsamia – jak matka Joanna od demonów (posłanka Senyszynowa) – z hierarchią i budynkiem. Właśnie w TVN taki kapłan oświadczył, że obecny Kościół to ladacznica polityczna.

  Nie ma Pan zielonego pojęcia czym jest Msza Św. Jak czułby się Pan, gdybym wszedł na spotkanie naukowe i głośnio krzyczał o Pana wyczynach i to od dziecka! Jest jasne, że byłoby to przestępstwo, ale w wypadku Domu Boga Objawionego na ziemi jest to grzech śmiertelny. Niewierzący nie uznaje tego, a ja się nie dziwię, bo przez połowę życia: „żyłem, piłem i czerwony sztandar nosiłem”.

  Kiedyś byłem na Mszy świętej którą odprawiał kapłan, który po konsekracji (przemianie chleba w Duchowe Ciało Pana Jezusa) żartował, że jest to jedyny wypadek, kiedy jeden pije wino, a reszta patrzy.

  W pewnym kościele ktoś wykonał zdjęcie na którym za kapłanem wyświetlił się krzyż z Panem Jezusem z którego św. Ran płynęła św. Krew do kielicha. Na Mszy św. Pan Jezus dalej „umiera” za nas. Dlatego Mszę św. określamy Najświętszą Ofiarą z Cudem Ostatnim (zbawczą Eucharystią).

  Ja pisze to z serca, a Pan Profesor powinien poczytać na ten temat, bo tak to czyni Pan nieświadome zło, wykazując indolencje duchową, co nie przystoi mentorowi. Co da skasowanie Kościoła Świętego, a przy okazji innych wiar. Wówczas ludzie skierują się ku bożkom, bo naszej duszy tutaj nic nie zadowoli.

  Czy Pan naprawdę nigdy nie ma tęsknoty za Prawdziwym Szczęściem, ale nie tym, które na ziemi obiecuje Donki i Bronki, Budki, Kataryny Lubnauer, Lamparcice oraz wszelkiej maści Śmiszki. Ma Pan wykształcenie, dwie półkule mózgowe, a korzysta tylko z lewej. Proszę ujrzeć wszystko z drona, śmigłowca, samolotu, a wreszcie ze świata nadprzyrodzonego (YouTube „życie po życiu”).

  Przecież każdy lubi piękno Centrum Handlowego z zapachami i dobrami wszelkiej maści, ekskluzywne hotele, restauracje i apartamenty, dobrą kawę i ciastka rozpływające się w ustach. A to tylko namiastki, bo tam trzeba dodać jeszcze życie wieczne bez obawy o jutro.

  Niech Pan napisze jaki jest cel naszego życia? Na pewno nie jest to darcie się jak opętani na ulicach, aby Jarka zamienić na Borysa, który boi się sam siebie. Za chwilkę nikt o nich nie będzie pamiętał, a my będziemy. Pan Profesor jest skołowany tym światem z negowaniem nadprzyrodzoności (posiadania duszy).

  Nie czytałem dalszego artykułu, bo miałbym grzech. Odpowiem tylko na pytanie: „jak można modlić się w takiej świątyni? Jak można uznawać zdolność kapłańską kleru tego właśnie Kościoła?”

  Powtórzę, że wiara jest łaską, a kapłan skalany nie kala tego, co czyni. Nie pojmie Pan tego, że ten człowiek namaszczony czyni Cud Ostatni (przemienia chleba w Ciało Duchowe Pana Jezusa). On sam nie ma tej świadomości, a Pan chce to rozgryźć własnym rozumem (głupstwem u Boga).

  Pana rozważania są pełne nienawiści. Proszę zejść z tej błędnej drogi, którą znam z własnego życia. Mój dzisiejszy dzień jest poświęcony także za Pana Profesora…
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 28. Kościoły to w tradycji chrześcijańskiej domy ludu bożego, czyli wiernych. To podstawowy kanon. Budowano je w średniowieczu i wcześniej na wzór rzymskich bazylik dla ludzi, a nie dla bogów, jak świątynię Ateny na Akropolu, Panteon w Rzymie czy Ozyrysa w Dandarze. Tam wstawiano pomniki i rzeźby wyobrażające bóstwa a sam budynek ochraniał sacrum przed klimatem i światem profanów. Zmiana funkcji świątyni w późnej starożytności była emancypacyjnym paradygmatem.
  Wezwania do obrony kościołów przed ludem bożym, to teologiczna schizma i papa Franciszek powinien nasz episkopat przywołać do porządku chyba , że protestujący zostaliby objęci anatemą. Może, już przestaliśmy być formalnie katolami? Może zaczniemy dostawać oficjalne pisma z parafii, że właśnie nas wykluczono? Cholera wie, ale może tak być powinno, by zaoszczędzić nam wysiłku samodzielnej apostazji.

 29. Obrażanie katolików w Polsce jest słabe. Wtargnąć i zakłócić mszę św, pomalować, uszkadzając elewację kościoła. Bardzo słabe. Natomiast obrazić muzułmanów, czy Żydów. Wtargnąć do meczetu, czy synagogi. Uszkodzić budynki tych wyznań? No ale za to można stracić zdrowie, czy życie (islam). Lub być ogłoszonym antysemitą na cały świat (judaizm)

 30. Stało się wg mnie coś bezprecedensowego w nowożytnych czasach w odniesieniu do Kościoła w Polsce. Otóż zostało złamane tabu obowiązujące w trakcie nabożeństwa narzucające regułę, że przekaz ma mieć tylko jeden wektor czyli od księdza do uczestników.
  To jest bardzo ważne bo to zmienia optykę postrzegania Kościoła i kościoła w odbiorze społecznym, mam nadzieję że na długo jeśli nie raz na zawsze. Ten przekaz nastąpił i okazało się, że tak tez można i nie uderzyły gromy z jasnego nieba a jedynie wybuchł jazgot fanatycznych katolików.
  Jestem pełen podziwu wobec odwagi młodych kobiet, które się na to odważyły.

  Pamiętamy sprzed kilku lat wystąpienia dziewcząt Pussy Riot w cerkwi, skazane potem na kary więzienia.

 31. Ryszard Kubaszko
  1 listopada o godz. 0:44

  Kubaszko – wypierdalaj!

 32. woytek
  1 listopada o godz. 2:51

  Zgonie z przykazaniem:
  woytek … wypierdalaj!

 33. quentin t.
  1 listopada o godz. 6:42
  quentin t.
  1 listopada o godz. 6:44

  quentin t. śpij dłużej, a potem przejebie wypierdalaj!

 34. Im dłużej się ktoś tłumaczy, tym bardziej jest podejrzany.
  No ale jeżeli pan Profesor,wygląda na to, jednak ma wątpliwości, to już poczatek drogi do poprawy.

  Może tylko szkoda tylko, że skłądając podziękowania ludziom młodym, którzy z takim bohaterskim poświęceniem wpier…ją się
  z miła pana sercu agendą polityczną na zgromadzenia tch wszystkich zindoktrynowanych prymitywnych sataruch i satruchów odprawiających jakieś gusła, skupiających się w celu odbycia tego, co uważają dla siebie za ważne nie podziękuje pan za jednym zamachem innym młodym ludziom, którzy być może odwiedzą salę wykładową z ich agendą polityczną , transparentami, jakże swojskim wyp… jako programem polityczno ideowym, farbami do grafiti itp, podczas pańskiego wystąpienia dla współwyznawców. Przecie sala wykładowa to miejsce publiczne, hartmanici nie mają prawa mówić niehartmanowcom, jak sie mają w tym miejscu zachowywać.
  Może ktoś nawet wjedzie harlejem na salę. Przecież ulice, które sa miejscem do jeżdżenia samochodem albo motocyklem, służą czasem do czegoś innego. Więc może sale wykładowe też mogą służyć do jazdy? I niechże się Pan wreszcie zdecyduje, czy pan z kościołem walczy, czy go popiera. Bo przecie co i rusz powołuje sie pan na zdanie tej organizacji, na przykład w kwestii publicznego statusu budynków kościelnych. W tej kwestii natomiast zdaje się pan profesor reprezentować owo staropolskie rozumienie takich miejsc jako takich, w których wolno robić wszystko, to czego byśmy nie zrobili w miejscu prywatnym.
  Ja się natomiast powołam na jeszceze bardziej starożytny pogłąd, rzymskich prawników, którzy twierdzili, że nie ma dobrego prawa bez dobrego obyczaju oraz (teraz rzucę łaciną) non omne quod licet honestum est. Wiem, że dobry obyczaj to staroświecki zabobon w czasach wkur… demonstartorek ulicznych domagających sie wypier…, ale może czasem, tak dla jaj warto spróbować … będzie się z czego pośmiać.

 35. Raczej bylbym ostrozny z tymi protestami w kosciolach
  Przypominam sobie naloty na niegdysiejsze spotkania Towarzystwa Kursow Naukowych
  (bylo to za komuny, ale…) a pozniej jak ponizsze spotkanie przerwane przez ONRowska holote w 2017 r.

  Michnik w Płocku – zadyma i przerwane spotkanie – 14.03.2017
  https://www.youtube.com/watch?v=cG2Xp76yWiI&ab_channel=Roc1

 36. No, tak protestować w kościołach można i należy, ale czy przypadkiem nie można i należy też na uczelniach wyższych, gdzie kadra jest kooptowana, a poziom niski 500 miejsce. Czy nie należy przypadkiem protestować, że bycie profesorem prawa i prowadzenie kancelarii prawnej, przyjmowanie usług seksualnych od studentek i aplikantek jako warunek zrobienia kariery. praca w komisji legislacyjnej i prowadzenie wykładów m. in. dla organów samorządów, to robienie w konia społeczeństwo i skrajne jego lekceważenie. Tylko idiota nie dostrzega zła w takiej organizacji szkolnictwa wyższego i biznesu, połączonego z prowadzeniem burdelu dla aplikantów, oraz urzędników państwowych i samorządowych. Dalej czy nie należy przy pierwszej okazji nasikać na nogę I Prezes Sądu Najwyższego, śpiewając la, la, la, lat i mrucząc spie…laj, spie..laj czerwony kapturku, któraś była sierotką 20 lat temu, a dzisiaj masz miliony na koncie, bo dałaś d… sędziemu TK z SLD i dokooptowano cię do zacnego grona, które wydaje od lat wyroki pozytywne za odpowiednio sute wynagrodzenie pod stołem. A lekarze którzy sprywatyzowali publiczną służbę zdrowia. Czyż nie należy nawoływać do oddania stolca, codziennie rano pod budynek ordynatora szpitala, aby dzień pracy upływał mu w jeszcze lepszej atmosferze niż sam szpital wytwarza? Narzucanie kobiecie i rodzinie, że ma urodzić niepełnosprawne dziecko i ponosić do końca życia tego koszty to jest jednocześnie głupota, zarozumiałość i chamstwo. Zdaje się, że odpowiada za to nie tylko PiS i KK, ale wszystkie inne partie poza SLD. Nie jest to jednak jakieś wybitne chamstwo natury konserwatywnej, lecz jeden z przejawów funkcjonowania państwa, które ma nieodpowiedzialne elity i któremu społeczeństwo od lat pozwala na rżnięcie się w d….. A przyjdzie i na was kryska dziennikarze, którzy b. selektywnie wszystko opisujecie, jakby wam belka w oku wcale nie przeszkadzała. Nie ciąży ta belka wcale. Nie do wiary!

 37. @ozzy, godz. 16:40

  No właśnie. Nie tylko Michnik, także prof. Z. Bauman często spotykał się z „protestami”. Mimo że ani osoby, ani miejsca nie były otoczone kultem, to przyzwoici ludzie protestowali, bo to zwykły bandytyzm. Dlatego usprawiedliwianie „protestów” w kościołach uważam za „kalizm”. Bo Kali tego nie rozumieć.

 38. Jacek, NH
  1 listopada o godz. 13:35

  Zapomina w swojej parakrytyce, ze to katolicy demonstruja w kosciolach. Porownanie z meczetami i synagogami typowe, bo tylnymi drzwiami.

 39. lem
  1 listopada o godz. 14:30
  Słusznie grzecznie wypraszasz tych panów. Ale oni chyba nawet takiej grzeczności nie rozumieją.
  W „Ożenku” Gogola nachalny konkurent do ręki panny niejaki Jajecznicyn, niczym niezrażony, ciagle pcha się ze swoimi zalotami. W końcu panna nie wytrzymuje i krzyczy
  – Won durniu !
  A Jajecznicy pyta panny
  – Co szanowna panna ma na myśli, mówiąc „won” ?
  Myśle więc, że ani Kubaszko, ani quentin ani Wojtek nie pojmują co znaczy „‚wypierdalaj‚”
  To są takie same twardziele, jak Jajecznicyn

 40. Czy można protestować w kościołach? Można, tylko po co? Lepiej omijać je z daleka. Protestowanie przeciwko odprawianiu guseł i opowiadaniu bredni o boskości kogoś, kto w gruncie rzeczy jest zwykłym barbarzyńcą, nie ma większego sensu. Protestować należy raczej przeciwko zatruwaniu tym barbarzyństwem demokratycznego państwa prawnego. Kościół może szkodzić demokracji tylko rękami powolnych mu ludzi władzy. Wystarczy więc odsunąć ich od władzy i usunąć z porządku prawnego to, dzięki czemu Kościół może się panoszyć, by naprawa państwa stała się możliwa.

 41. A czy nie można sobie darować obecność na obrządkach. KK jest na równi pochyłej. Nie można się spieszyć. Kaczyński wezwał tłuszczę i meneli więc oni sobie wystarczą. Ustawki w plenerze są bardziej kłopotliwe.

 42. Znalazl sie facet w blogosferze, ktory gwarantuje prawdziwe szczescie i to gratis.

 43. Domniemanie, ze NGOs utrzymuja sie ze skladek czlonkowskich lub darowizn jest domniemaniem blednym. Bez zasady subsydiarnosci nie mialyby szans, rowniez Koscioly, na dalsza egzyszencje.

 44. Jacek, NH
  1 listopada o godz. 13:35

  Nędzny , smieszno – załosny ” argument ” …….Dawno Pan w Polsce chyba nie był . Po 1 nie za wiele tu meczet i synagog Po 2. młodych w Polsce nic perypetie KK nie obchodzą , nikt niczego nie zamierza demolować czy też niiszczyć . Kosciół w Polsce dokonał skutecznego samozaorania

 45. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/protesty-ws-aborcji-apel-generalow-i-admiralow/skjdzwf?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=push&utm_campaign=allonet_00d_3d17e61eed3e29d&srcc=ucs

  My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.

  W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.

  Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

  Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi.

  Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar.

  Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

  Apelujemy:

  do rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań,
  do policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy – „ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,
  do organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych – oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,
  do autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii.
  Poniżej lista generałów i admirałów popierających apel:
  ………………………………….

  „Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa,”
  Obawiam się, że jednak PiS będzie musiał „WYPIERDALAĆ”wraz z ePiSkołopatologami i łapaczem sakramentów.
  Obawiam się, że nie mają za bardzo gdzie, chociaż przypominam sobie apel jednego, nie pamiętam już nazwiska, członka SLD z Bydgoszczy, aby wyekspediować kler w wagonach bydlęcych do Watykanu. Można doczepić specjalny skład dla rządu i strażnika żyrandola. A, zapomniałbym o Zollu i Rzeplińskim, kolekcjonerze medali i orderów papieskich.

 46. @ Stary Profesor
  Tego mlodego czlowieka potem ukrzyzowali rekami okupanta (oficjalnej wladzy).
  Wszystko kaplanstwo moze wybaczyc ale nie zamach na ich dochody.

 47. Saldo mortale
  1 listopada o godz. 19:32

  panie Saldo ,

  ”subsydiarność ” to nie to samo co ” otrzymywanie subsydiów ”

 48. Optymatyk
  1 listopada o godz. 21:41

  panie Optymatyku ,
  że naczelnik nie za bardzo wierzy , że wojsko i policja będzie protestujących bić to wiiadomo . Po to wezwał ” tituszki ” , z miernym na szczęście odzewem …..Pamięta pan chyba Optymatyku , jak za prl tzw ” aktyw” dostawał polecenie bicia ludzi ? Pis i prl owscy komunisci to ta sama antydemokratyczna banda .

 49. @Polska Komunistczna
  1 listopada o godz. 21:59
  Racja! Ale SLD też jest winna klerykalizacji Polski…
  ………………………
  Jest, to prawda, tylko, i to jest wada myślenia życzeniowego, wszyscy myśleli, że kościół w tak perfidny sposób ich, za przeproszeniem”wyrucha”.
  „Wszystkim się zdało z to Wojski gra, a to echo grało”. Jak można było myśleć, że ta feudalno-niewolnicza u podstaw organizacja, nie wykorzysta demokracji, do wyłudzenia czego się tylko da w zamian za poparcie? Zwłaszcza SLD powinien być tego świadom. No ale oni się wtedy, jak to się mówiło, uwierzytelniali jako postkomuchy i miało im być jakby „mniej wolno”. Powstał polityczny klincz, z którego chyba już się nie wydobędą. Zresztą SLD już nie istnieje. Teraz są potrzebne całkiem nowe siły polityczne o na razie nieokreślonym obliczu, w każdym razie nie prokościelnym, bo nic dobrego dla kraju z tego nie będzie.

 50. PODSZYWAJĄCYC SIĘ POD MÓJ NICK PISZE JAKO „ZNAWCA WIARY” NIBY ODE MNIE (CYBERPRZESTĘPSTWO):

  <>

  DLACZEGO TO CZYNISZ MIESZAJĄC W GŁOWACH CZYTAJĄCYCH. PRZYPOMNISZ SOBIE SWÓJ CZYN, GDY NAPADNIE NA CIEBIE MOCNIEJSZY…
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 51. TERAZ TEISTA POSZEDŁE DALEJ, BO PISZ JAKO FAŁSZYWY DO FAŁSZYWEGO (CZYLI DO MNIE):
  <>…‎

  BLUŹNI BEZKARNIE NA WIARĘ KATOLICKĄ SZYDZĄC Z MSZY ŚWIĘTEJ (CYRKOWEGO WIDOWISKA) ORAZ Z EUCHARYSTII. PRZY TYM ZNA SIE NA DOGMATACH. GDZIE BRACIĘ CIĘ SZKOLONO? ODPOWIESZ PRZED BOGIEM ZA KAŻDE SWOJE SŁOWO, A MOŻE STAĆ SIĘ TO JESZCZE TEJ NOCY.

  PANA JEZUSA NAZYWA BOŻKIEM ŻYDOWSKIM, A KRK JEST DZIEŁEM SZATANA.

  NA TYM BLOGU BOJĄ SIĘ PRAWDY I POZWALA SIĘ PISAĆ TYLKO „REWOLUCJONISTOM”…PRZERABIALIŚMY TO JUŻ NA WSCHODZIE.
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 52. Cadyk z Ger
  1 listopada o godz. 18:25

  Prosisz to masz: kagan szumowino … wypierdalaj! – straszny fetor toczysz…

 53. Jacek, NH
  1 listopada o godz. 13:35

  Przecież to nie Żydzi czy muzułmanie jebneli w nas „cywilizacją miłości” legalizującą tortury kobiet.
  To zrobili katolicy rzymscy na czele z tytanem ciskającym głaz, brodzącym w morzu krwi, niejakim jotpedwa.
  Młodzi wolą empetrójki czy czego tam jeszcze używają.
  Dlatego mówią do autorów barbarzyńskiego bezprawia. czy to tak trudno zrozumieć?

 54. Kto swoje brednie nazywa komentarzami, ten podwojnie bredzi.

 55. Panie Profesorze,

  Oczywiście Pan ma rację, kiedy pisze, że cyt.:

  ” (…) winy Kościoła są bezsporne, a krzywdy społeczne związane z przestępczą działalnością kleru i ingerowaniem przez Kościół w życie polityczne Polski są ciężkie i domagają się ukarania”.

  Zgoda, tylko co dalej?
  Niech Pan, bądź ktokolwiek inny, spróbuje ukarać kler za jego przestępczą działalność i ingerowanie przez Kościół w życie polityczne Polski.
  Ale w dosłownym rozumieniu tego słowa!

  Uważam, że w Polsce nadal są granice, te mniej lub bardziej widoczne oraz zupełnie niewidoczne, których jeszcze nie jesteśmy w stanie przekroczyć. A w przyszłości? Być może, ale zapewne nie prędko?
  Myślę, że nie jestem odosobniony w tej sprawie.

 56. Ciekaw jestem jak sobie inni radzą z Polską Komunistyczną. Chodzi o nieustanne przewijanie, bo inaczej człowiek nie dotrze do interesujących komentarzy normalnych uczestnikow, a palce bolą. Kiedys z ciekawości przyłożyłem centymetr krawiecki do wpisów PK, i jak podsumowałem : raz 20 cm, raz pół metra, to znów 80 cm itd, to po sprawdzeniu krawieckiej pracowitości wyszło mu w tydzień 200 metrów tej tkaniny.

 57. Kosciol katolicki uczyl sie geografi przy pomocy wojny.
  Jan Hartman ma tracje: z kosciolem katolicki sie nie rozmawia.

  Czy jest kk i kogo reprezentuje kk pokazuje zdjecie, na ktorym kibole, faszystowskie bojowki, NEO-ZOMO i wojsko chronia ich palace i atakauja kobiety.

  „Czy można protestować w kościołach?” … protestowac to za malo.

 58. @Polska Komunistczna
  2 listopada o godz. 8:03
  A ja to widzę tak:

  Rząd chce uczestników antypisowskich protestów traktować jak przestępców i zamykać w więzieniach, vide konferencja Święczkowskiego. Wcześniej jednak musieliby ich zatrzymać policjanci.
  Konstytucja to ustawa zasadnicza, fundament wszystkich obowiązujących przepisów, od Ustawy o Policji aż po rozkaz kaprala.
  W art. 54 Konstytucji jest zapisane :
  ?Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów …?,
  a w art. 57 :
  ?Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. …?
  Na podstawie tych zapisów Konstytucji w Kodeksie Karnym zawarto przepis definiując przestępstwo:
  art.260 – Kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo takie zebranie, zgromadzenie lub pochód rozprasza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  W Ustawie o Policji :
  art 58 – Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
  Jak ma zatem zachować się policjant, któremu wydano rozkaz sprzeczny z prawem ?
  Odpowiedź; „Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu”
  To dlaczego, nie stosują się do przepisów Ustawy o Policji?
  Brak znajomości, krótka pamięć? Nie, nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.
  Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, zwłaszcza funkcjonariuszy, którzy prawa mają strzec. Czego się boją, utraty pracy, a kryminału się nie boją? Liczą na: „ja tylko wykonywałem rozkazy”. To już nie przejdzie. Policja jest na usługach społeczeństwa, a nie łamiących prawo polityków. Niech sobie przypomną rotę przysięgi/ślubowania, że Narodowi Polskiemu mają służyć.
  Łamanie prawa odbywa się w hierarchicznej kolejności od decyzji (politycznej) jego złamania na szczytach władzy, po zwykłego funkcjonariusza policji i innych służb mundurowych.
  Jedynym sposobem zaprzestania takiej praktyki jest niestety bunt społeczny, w wyniku którego dojdzie do zmiany władzy i jej przykładnego ukarania, tak by w przyszłości już nikt się nie ważył władzy nadużywać.
  Nie widzę innego wyjścia, a to, że akurat teraz trafiło na PiS, to jest powtórka z rozrywki lat jej poprzedniej kadencji z lat 2005-7, kiedy to dupowaty Tusek nie postawił tzw. bandy czworga przed TS (niektórzy siedzieliby w pierdlu).
  I byłoby po ptokach, jak to się mówi, a tak mamy tylko same problemy, jakby innych nie było aż nadto. Ale miarka się przebrała i trzeba konsekwentnie doprowadzić, na fali obecnych protestów, które niektórzy zwą już rewolucją, do zmiany wszystkich bezprawnych działań jak i ich źródeł. To jest zadanie dla MŁODYCH, nikt inny tego nie zrobi, dość postkomuny i postsolidarności, dość zniewolenia kościelnego. Temu „towarzystwu wzajemnej nienawiści” już dziękujemy w sugestywny sposób zdawkowym, ale dobitnym „WYPIERDALAĆ”.
  Co z tego się wykluje, to czas pokaże, już niebawem. „Jeśli nie teraz, to kiedy, jeśli nie my to kto?”, jak mawiał klasyk.

 59. 02.11.2020 Wspomnienie Wszystkich Zmarłych
  Panie Profesorze!
  Niech Pan zostawi ten świat i jego naprawianie, trwa pandemia, która nie wiadomo jak się skończy, na naszych granicach stoją islamiści, a III Wojna Światowa wisi na włosku. W islamie nie uznaje się rozdziału życia świeckiego od religijnego. Dlatego ten system reguluje zarówno zwyczaje religijne oraz codzienne życie wszystkich obywateli.

  Zapatrzenie się na prezesa Jarka i zamienienie go na Borysa z Donkiem i Bronkiem nic nie da. Ja przeżyłem; Bolesława Bieruta, Edwarda Ochaba, Władysława Gomułkę, Edwarda Gierka, Stanisława Kanię, Wojciecha Jaruzelskiego oraz Mieczysława Rakowski. Kto dzisiaj o nich pamięta?

  Teraz chce rządzić „słaba płeć” pragnąca zabijania dzieciątek. Dzisiaj w TVN pokazano chłopczyka na wózku, który stwierdził, że takich jak on nie trzeba zabijać tylko młodszych wymagających opieki.

  Dlaczego nie pokażą urodzonego bez rąk, który grał naszemu papieżowi na gitarze (palcami stóp) lub dziewczyny, która chcąc się pokazać weszła na słup wysokiego napięcia i doznała spalenia rąk?

  Pan Profesor rozprawia się z Prawdą przy pomocy rozważania filozoficznego (interesowałem się tym na początku poszukiwania drogi duchowej). Stąd biorą się słowa Pana Profesora:
  „Tym samym przeciwnicy protestów w kościołach uznają jakby złagodzoną, świecką wersję idei świętości świątyni (obecności Boga w domu bożym) oraz idei profanacji. Obawiam się, że obie te idee i związane z nimi roszczenia kleru i wiernych do specjalnego traktowania kościołów są całkowicie bezpodstawne”. Kto coś rozumie z tego?

  Panie Profesorze!
  Filozofia jako mądrość ludzka nie ma nic wspólnego z łaską wiary, bo wówczas w i e s z , że nie ma nic ważniejszego od zbawienia naszej duszy (powrotu jej do Wiecznej Ojczyzny).

  Dzisiaj czcimy zmarłych, wierni modlą się…nie wiem jak jest u innych. Dlatego proszę, aby Pan Profesor napisał coś o celu naszego życia (co jest z nami po śmierci)…
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 60. Lewy
  2 listopada o godz. 10:47

  Traktuję to jako ćwiczenie małej motoryki 😉

 61. @Mr Hyde
  2 listopada o godz. 10:44
  Tak, masz rację. Bo nasz kraj katolicyzmem i jego klechami stoi, już od dawien dawna.
  Bezkarność, nietykalność i bezczelność kleru jest niechlubną pozostałością niewolniczej mentalności. Myślę, że są tu też sztywne przejawy tzw. syndromu sztokholmskiego.
  Jednak mieliśmy już w historii przykład ukarania/wieszania biskupów, może się teraz powtórzyć, jeśli pewne granice zostaną przekroczone. A do tego już jest bliziutko, jak cholera.
  Poczekajmy

 62. Co do formy zaś – to nie ma żadnych, ale to żadnych powodów, aby traktować kościoły inaczej niż pozostałe części przestrzeni publicznej. Powodem takim z pewnością nie może być przecież samo roszczenie Kościoła, żeby być traktowanym wyjątkowo. Roszczenie to opiera się bowiem na przekonaniu o istnieniu Boga (takiego, jakiego wyobrażają sobie chrześcijanie) i na tym, że jest on w kościołach tak właśnie czczony, jak sam sobie tego życzy.

  Teraz się wypowiem bardzo poważnie o katoliku, co mi się zawsze zdarza:
  1. katolik jest w kościele kat Ludem Bożym
  2. katolik mówi przez 24/7: BOŻE CHOĆ CIĘ NIE POJMUJĘ JEDNAK NAD WSZYSTKO MIŁUJĘ!
  3. katolik zawsze mówi prawdę a nigdy „nie mówi fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” – czyli nie gwałci VII Przykazania Bożego bo go tak miłuje, że strach i rany boskie! I przez te Rany Boskie tym bardziej szanuje i miłuje!
  4. katolik jest w kościele kat podmiotem a nie przedmiotem i jest autonomiczny a nie zniewolony! Jego sumienie go prowadzi i wszystko w sumieniu poważnie osądza.
  5. W związku z tym każdy katolik włazi do kościoła i drze się w niebogłosy: luuuudzieeeee! Co wy robita?! Co my robim?! Boga Miłującego zdadzamy!!! Musimy być jako te lilije i miłować, a nie kłamać, prześladować, torturować, okradać, dręczyć i mordować! Niech gwałty kleru na naszych dzieciach i nasze na naszych dzieciach i nasza zdrada własnych dzieci wydawanych przez nas klerowi do gwąłcenia spadnie na nas po wszystkie pokolenia! Krew naszych dzieci na nas niechaj ciąży!!
  6. I tak katolik robi już od dwóch tysięcy lat.
  7. I dlatego jest jak jest i dlatego kościół to kat.

 63. Odnoszę się do Teisty z wpisu z 1 listopada o godz. 18:33
  magrud1 1 listopada o godz. 13:19‎

  „Kościoły to w tradycji chrześcijańskiej to są tylko budynki których odbywają się ceremonie ‎wyznawców Szatana, Pana tego świata – – 2 Koryntian 4.4 a także np. Efezjan 2.2, Łukasz 4,6, ‎Jan 12,31 i 14,30 etc. etc. Przecież to ów Szatan, aby zwieść m in. profesora Hartmana na ‎manowce, stworzył m. in. jego Alma Mater, czyli KUL, w której to jego i nie tylko jego ‎zindoktrynowano. A jeśli ktoś nie wierzy w Szatana, to znaczy, że nie wierzy także w Zbawcę ‎Naszego Jezusa Chrystusa i Matkę Jego Maryję, Świętą Dziewicę, która jest Matką Jezusa ‎Chrystusa, ponieważ urodziła Ona Słowo Boże, które ciałem się stało i która, jako Niepokalana ‎Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja doznała Wniebowzięcia a jako Najświętsza Maryja ‎Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególną łaską i przywilejem Boga ‎Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego, została ‎zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej.‎”

  Bardzo mi imponuje twoja determinacja. Jesteś jak ” Wierny ogrodnik.”
  Dlatego błagam – Przetłumacz nam to z boskiego na nasze, bo nie kumam.

 64. Polska Komunistyczna
  2 listopada o godz. 15:41

  Panie Polska , za przeproszeniem , komunistyczna ,

  W którym kraju w ogóle gdzieś na swiecie , sprawdziły się teorie Marksa ? Zna pan taki ?

 65. Panie Administratorze!

  Bardzo proszę, aby uwzględnić powszechnie znaną zasadą, że – podczas rejestracji na danym serwisie internetowym – osoba rejestrująca się ma możliwość użyć wyłącznie nazwy, która wcześniej nie została użyta przez innego użytkownika.

  Nick jest więc swoistym identyfikatorem użytkownika. Aby zapobiec podszywaniu się pod innego użytkownika nick jest chroniony hasłem, które uprawniony musi wpisać przy rejestracji, a potem przy każdym logowaniu się do systemu.

  Jeżeli nie chcecie kogoś do „młócenia słomy” z innymi to proszę napisać na podaną pocztę: każdy, kto ma ma honor zrozumie, że nie wypadać pchać się między wrony.

  Przy Państwa przyzwoleniu mamy zarejestrowanych kilku Teistów. Jeżeli nie byłem pierwszy to dlaczego mogłem się ponownie zarejestrować? Musiałem, bo Pan Profesor potwierdza, że można napadać na kościoły, a obowiązkiem katolika jest obrona wiary i krzyża.
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 66. @Cadyk z Ger
  1 listopada o godz. 8:56
  To Pan nie zna historii.
  Otóż dawne kościoły, meczety , synagogi, stupy i chaityie nigdy by nie powstały, gdyby ich budowy nie wspomagały instytucje publiczne : miasta i gminy(przede wszystkim) ,i państwa . Zadni kapłani nie mogli ich wybudować, bo po pierwsze nie zhańbiliby się fizyczną pracą a po drugie- nie mieliby na to pieniędzy. Te wszystkie piękne średniowieczne katedry wzniesiono kosztem miast a małe wiejskie kościółki wzniosła miejscowa ludność , z rzadka wspomagana przez sprowadzonych z dalszych stron majstrów. Publiczne kościoły są naszą wspólną własnością , zresztą dawniej pełniły często funkcję miejsc spotkań lokalnej społeczności – spotkań o charakterze świeckim.
  P. S. Czy Martin Luther miał prawo przybić swoje 95 tez na drwiach katedry ?

 67. Czyzby?
  Jaki pan taki kram.
  To o blogu.

 68. Nikt kościołów nie pali, ani nie burzy. Zresztą nie kościoły są winne, tylko ci, co nimi zarządzają. To czarnosukienkowi, zwłaszcza ci upierścienieni, ustrojeni w bogate ornaty i groteskowe czapy powinni się kajać za grzechy, a nie wypominać kobietom, że protestują. Za to, że sprawują liturgię jak gdyby nigdy nic, choć wielu z nich ma na sumieniu pedofilię, molestowanie, pławienie się w luksusach, opilstwo, obżarstwo itp. Wystarczy się przyjrzeć ich spasionym mordom, wielkim brzuchom, posłuchać ociekających fałszem „nauk” by poczuć niesmak, a nawet obrzydzenie.

 69. Teista 1 listopada o godz. 18:33
  magrud1 1 listopada o godz. 13:19‎
  Kościoły to w tradycji chrześcijańskiej to są tylko budynki których odbywają się ceremonie ‎wyznawców Szatana, Pana tego świata – – 2 Koryntian 4.4 a także np. Efezjan 2.2, Łukasz 4,6, ‎Jan 12,31 i 14,30 etc. etc. Przecież to ów Szatan, aby zwieść m in. profesora Hartmana na ‎manowce, stworzył m. in. jego Alma Mater, czyli KUL, w której to jego i nie tylko jego ‎zindoktrynowano. A jeśli ktoś nie wierzy w Szatana, to znaczy, że nie wierzy także w Zbawcę ‎Naszego Jezusa Chrystusa i Matkę Jego Maryję, Świętą Dziewicę, która jest Matką Jezusa ‎Chrystusa, ponieważ urodziła Ona Słowo Boże, które ciałem się stało i która, jako Niepokalana ‎Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja doznała Wniebowzięcia a jako Najświętsza Maryja ‎Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególną łaską i przywilejem Boga ‎Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego, została ‎zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej.‎

  Testa http://www.wola-boga-ojca.pl (moje wpisy zawierają inf. o stronie internetowej)
  Powyższy wpis jest od cyberprzestępcy, który robi ze mnie głupka duchowego i to za zezwoleniem administracji Portalu, który głosi piękne idee. Napisz do nich: cyfrowa@polityka.pl

  Oto moja prośba:
  Teista
  2 listopada o godz. 21:03
  Panie Administratorze!

  Bardzo proszę, aby uwzględnić powszechnie znaną zasadą, że – podczas rejestracji na danym serwisie internetowym – osoba rejestrująca się ma możliwość użyć wyłącznie nazwy, która wcześniej nie została użyta przez innego użytkownika.

  Nick jest więc swoistym identyfikatorem użytkownika. Aby zapobiec podszywaniu się pod innego użytkownika nick jest chroniony hasłem, które uprawniony musi wpisać przy rejestracji, a potem przy każdym logowaniu się do systemu.

  Jeżeli nie chcecie kogoś do „młócenia słomy” z innymi to proszę napisać na podaną pocztę: każdy, kto ma ma honor zrozumie, że nie wypadać pchać się między wrony.

  Przy Państwa przyzwoleniu mamy zarejestrowanych kilku Teistów. Jeżeli nie byłem pierwszy to dlaczego mogłem się ponownie zarejestrować? Musiałem, bo Pan Profesor potwierdza, że można napadać na kościoły, a obowiązkiem katolika jest obrona wiary i krzyża.
  http://www.wola-boga-ojca.pl

 70. Tak zwane „środowiska liberalne” to nieokreślone bliżej, luźne towarzystwa, które, transferując dawne marzenia o „socjalizmie z ludzkim obliczem” w marzenia o „KaKaPis z ludzkim obliczem” oczekują, że ich półświadomie (jeśli w ogóle) wyobrażone przemiany nastąpią samoistnie i usatysfakcjonują interesantów, szczególnie wtedy, gdy ci wykażą się „dobrym wychowaniem”. Żadnych samodzielnych pomysłów!
  Narodzie liberalny, zaliczaj zatem dalej kursy tańca towarzyskiego (z chochołem), tam nie używa się niecenzuralnych słów.
  To co teraz się dzieje jest dokończeniem rewolucji ’68 – wtedy to PZPR w swojej nieskończonej mądrości wyganiała Żydów i odwróciła tym uwagę od aktualnego konfliktu pokoleń. Trwało ponad 50 lat i doganiamy teraz resztę cywilizacji w osiągalnym dla nas tempie.
  200 lat nieobecności nie przechodzi bez śladu.

 71. Tanaka
  2 listopada o godz. 18:53
  „I tak katolik robi już od dwóch tysięcy lat”.

  Wynika z powyższej opinii, że Jezus nie tylko był Polakiem ale i katolikiem. To by wyjaśniało, dlaczego w polskich świątyniach przez wieki głoszono, że Żydzi zabili nam Pana Jezusa.

 72. Teista bredzi o obronie. Sugeruje stan wojny?

 73. Jak Albanczyk z Macedonii, a wlasciwie z Wiednia, to skad te Asocjacje z Albania?

 74. Lewy zajal sie handlem elana polityczna. Zycze powodzenia.

 75. Lewemu sie nieco pomieszalo. Mysli ze jest stomatologiem, bo pisze o estomaku?

 76. @ Cadyk z ger

  Z ciebie to taki sam cadyk jak ze mnie biskup. Cadykowie to ludzie doświadczeni życiowo i inteligentni. Po Twoich wpisach widać, że ani jednego ani drugiego Ci brakuje.
  „Katolików nie powinno się wpuszczać do Wlk Brytanii, bo większość zamachów terrorystycznych po wojnie w UK była dziełem katolików…..”

 77. Polska Komunistyczna
  3 listopada, g.18:15
  Pamiętam i wcale się nie wypieram. Ale i ks. Popiełuszko i cały ówczesny polski kaka był inny. Nie zblatowany z władzą lecz stojący po stronie ludu, czyli owieczek. Nawet tych niepraktykujących lub wręcz niewierzących.

 78. Znowu pół metra pracowitej Polski Komunistycznej !

 79. Lewy
  Starają się @Polscy Komuniści, oj starają, korzystając z różnych bryków.
  Mam wprawdzie od zawsze serce po lewej stronie, jak wiesz, ale oczekuję jednak świeżego powiewu oraz ichniego własnego głosu na miarę obecnych wyzwań, mówiąc patetycznie.

 80. @Polscy Komuniści – 3 i 4 listopada 2020

  W 1944/45 marksiści-leniniści, komuniści, socjaliści, ludowcy, humaniści i postępowcy stworzyli najlepsze z możliwych w całej tysiącletniej historii państwo, Polskę Ludową.
  Opluwanie tamtych ludzi jest nikczemnością i głupotą, godną faszysty i kołtuna.

 81. Czy można protestować przed willą Kulczyka w St.Moritz? „Willa Kulczyka na sprzedaż. 660 mln za złoto na ścianach, futra na podłogach i podziemne jezioro.
  Luksusowa posiadłość należąca niegdyś do Jana Kulczyka, jednego z najbogatszych Polaków, jest na sprzedaż. Położona w ekskluzywnym szwajcarskim ośrodku willa jest pełna przepychu „. Takie to „kościoły” zbudowali sobie oligarchowien z dawnych demoludów w różnych częściach świata. W przepychu tych „kościołów” będących „własnością” oligarchów poznajemy mechanizm tej walki stoczniowców o Prawo i Sprawiedliwość , którego tak tam nam brakowało w demoludach.

 82. Ironia losu o Wielkiej Albanii glosno mowia nie Albanczycy z Tirany, lecz ci z Pristiny.

 83. Mag potrzebuje kardiologa, myli lewa noge z prawa.

 84. Magdar urodzona w 1949 roku i Mag sa tozsame.

 85. Frankreich und England gehörten die meisten Kolonien.

 86. woytek
  1 listopada o godz. 2:51 Miesza wplywy z wyplywami, Poza tym lubi bulwar.

 87. Kaclerz Austrii powiedzial, ze radykalna ideologie islamizmu, nie mowil o islamie jak niektorzy blokowi antropolodzy, nalezy zwalczac, ze jest ona obecna nie tylko w Austrii, ze teroryzm i IS nalezy zwalczac. Nie powiedzial jednak jak.

 88. Polska Komunistyczna
  4 listopada o godz. 19:40

  „Tak naprawdę, to wzbogacić można się tylko CUDZĄ pracą, poza nielicznymi wyjątkami, potwierdzającymi tę regułę.”.

  Masz rację. Ale qrważ mać, czy komunikat „wzbogacić można się tylko CUDZĄ pracą” nie wyraża całej treści bez tego debilnego i modnego „tak naprawdę”?

  „Wzbogacić można się” to kolejne, mniej modne językowe kretyństwo. „Się” wiąże się ze „wzbogacić”, a nie z „można”, więc „MOŻNA SIĘ WZBOGACIĆ” lub „MOŻNA WZBOGACIĆ SIĘ” jego mać.

  A „nieliczne wyjątki” to już Himalaje mody i skretynienia. „Liczne wyjątki” nie są, qrwa, WYJĄTKAMI!!! Inteligenckie, jego mać, medium.

 89. Cadyk z Ger
  4 listopada o godz. 16:18

  Oj, niedobrze!
  Czy na poważnym blogu POLITYKI, wypada cadykowi z Ger zajmować się Karolem Marksem bądź np. amerykańsko-żydowskimi komikami filmowymi, czyli braćmi Marx? Co prawda, podrzędnymi i już dawno zapomnianymi, ale jednak?
  Otóż, nie wypada!
  Bracia Marx, w ogóle mnie nie interesują, natomiast Karola Marksa proponuję zostawić w spokoju. Jego spuścizna intelektualna oraz dorobek teoretyczny mają się zupełnie nieźle.
  W zamian, zachęcam cadyka, aby na forum tut. bloga, zawarł np. kilka uwag własnych o innej, z pewnością nietuzinkowej postaci.
  A jest nią, znana zapewne cadykowi, HANNA RACHEL WERBERMACHER (ur. w 1806 roku we Włodzimierzu Wołyńskim, zm. w 1888 w Jerozolimie).
  H.R. Werbermacher była – jak do tej pory – jedyną, niezależną kobietą-cadykiem w historii chasydyzmu, zwaną także
  Dziewicą z Włodzimierza.
  Cadyku, po co strzępić sobie język i tracić czas na braci Marx, mając w zasięgu ręki – kogoś takiego, jak Dziewicę z Włodzimierza?

  Zapewniam cadyka, że moja propozycja jest zupełnie poważna, a nie z przymrużeniem oka.

 90. Polska Komunistyczna
  Z obu nicków aktualny jest mag.

 91. saldo mentale
  Obie cyfry NIE biorą się z rocznika urodzenia. A poza tym NIE do ciebie bylo skierowane pytanie. Jeszcze NIE jesteś moim sekretarzem, choć skaczesz wokół mnie jak naręcony bąk. Nie wystarczają ci – jak widać – zaczepki i durne wpisy na mój temat na EP. „Towarzyszysz” mi również tutaj. Ciekawe, czy uda ci sforować blog LA.

 92. Polska Komunistyczna
  5 listopada o godz. 7:50

  Jedynie słowo – w nawiązaniu do problematyki dot. zwalczania terroryzmu.

  „Terroryzm należy zwalczać (…) nie metodami policyjnymi, a ekonomicznymi”.
  „(…) należy więc znieść kapitalistyczny wyzysk, w tym kolonialny (…), który stoi u źródeł współczesnego terroryzmu”.

  Proszę Pana,
  Bez urazy, ale w powyższej sprawie, różnimy się zasadniczo. Niestety. Jednocześnie liczę na to, że z tego powodu, nie rzucimy się sobie do oczu i nie wytoczymy dział dużego kalibru.
  Zakładanie (nawet teoretycznie), że zniesienie wyzysku kapitalistycznego, doprowadzi do likwidacji współczesnego terroryzmu, jest mrzonką, a nawet – powiem wprost: pobożnym życzeniem.
  Niesamowite, do czego to już doszło: czyżby blogowicz o nicku „Polska Komunistyczna” – kierował się pobożnymi życzeniami? Koniec świata!

  Proszę Pana,
  Przede wszystkim, ja nie wierzę, aby kiedykolwiek doszło do zniesienia wyzysku kapitalistycznego i kolonialnego, a tym samym – do likwidacji współczesnego terroryzmu. Podkreślam: to są mrzonki!
  I rzecz – przynajmniej dla mnie – bardzo istotna: nawet jeżeli doszłoby do zniesienia wyzysku kapitalistycznego i kolonialnego – w dającym się przewidzieć okresie (teraz ja zakładam teoretycznie), to i tak nie będzie likwidacji współczesnego terroryzmu światowego. O tym jestem przekonany. Z pewnością, Pan zna powiedzenie: cudów nie ma!
  Ponadto, w przeciwieństwie do Pana, twierdzę, że współczesny terroryzm – należy bezwzględnie i bezpardonowo zwalczać – głównie siłami wojskowo-policyjnymi. Ponieważ tylko te siły, są w stanie realnie walczyć z terrorystami.
  Owszem, należy mieć również na uwadze metody ekonomiczne, o których Pan wspomina. Jednak one, w mniejszym bądź w większym zakresie, ale raczej w nieznacznym stopniu, mogą ewentualnie, jedynie pomóc i przyczynić się do zwalczenia terroryzmu.
  Powtarzam: do likwidacji współczesnego terroryzmu, mogą przyczynić się – wyłącznie wyspecjalizowane jednostki wojskowo-policyjne, w tym wywiadowcze i rozpoznawcze! A także – szeroko rozumiana – ścisła współpraca społeczności międzynarodowej. Innej możliwości nie ma i raczej(?) nigdy nie będzie.
  Zgoda, że różnego rodzaju ideologie rasistowskie i nie tylko, stoją u źródeł współczesnego terroryzmu. Ale to przecież niczego nie zmienia.
  Tym bardziej, wszelkiej maści terrorystów, zbrodniarzy, bandziorów, zabijaków i zakapiorów, którzy decydują się np. w miejscach publicznych detonować ładunki wybuchowe, strzelać do przypadkowych przechodniów na ulicach i porywać ludzi dla okupu – należy, z pełną determinacją, likwidować ogniem i żelazem. I nie ma zmiłuj.
  Bądźmy realistami.

  Pan zna historię ubiegłowiecznej rewolucji rosyjskiej, zwanej dzisiaj przez wielu – przewrotem październikowym w Rosji, w 1917 roku.
  Wie Pan doskonale, że już przed 1917 rokiem, Lenin i jego najbliżsi współpracownicy, głośno oraz wszem i wobec (w Rosji i poza nią) głosili, że po zwycięstwie rewolucji socjalistycznej i po przejęciu władzy przez proletariat, znikną samoistnie, wszelkie elementy przestępczości, w tym również terroryzm.
  Niestety, jak wszyscy wiemy, bardzo szybko się okazało, że po przejęciu władzy przez bolszewików, przestępczość samoistnie nie zniknęła w Rosji, a wręcz odwrotnie – się nasiliła. I to wielokrotnie!
  Ale to już jest temat na oddzielną dyskusję.

 93. Polska Komunistyczna
  „Popiełuszko jak też i cały KRK zawsze byli tacy sami, czyli stojący na straży interesów ‎Watykanu, a nie Polski.”
  Zgadza się, ale w latach 80. Kościół ubrał się w kostium opozycjonisty, a nabrały się na to wszystkie środowiska od katolickich po lewicowe. We wczesnych latach 90. Miller i Kwaśniewski głosili, że lewicy wolno mniej, sprytnie odcinając się tym samym od przeszłości i podlizując się Kościołowi, który był wtedy powszechnie uważany, wraz z JP2, za „obalacza” tzw. komuny na równi z Solidarnością. Takie są fakty i musiało upłynąć sporo czasu, by mit bohaterskiego krk upadł. JUŻ zgubiły go: triumfalizm, pycha, nienasycona pazerność na dobra ziemskie, megahipokryzja i jako wisienka na torcie megaskandale obyczajowe i zamiatanie pod dywan najcięższego przestępstwa – pedofilii. Tego nie da się odrobić i tylko kwestią czasu pozostają puste kościoły. Na razie pustoszeją, nie tylko z powodu pandemii.

 94. Polska Komunistyczna
  Podejrzewam , że @polska socjalistyczna to inaczej @Symetryczny, a wcześniej @jasny gwint. To wielki miłośnik i chwalca PRL, nieutulony w żalu po niej. Wyjątkowy przypadek człowieka, odnoszącego się tak bezkrytycznie do przedmiotu/podmiotu swojej adoracji, że tę utraconą Polskę uważa za najszczęśliwszy okres w całej historii naszej ojczyzny.

 95. Mag

  100/100 racja

 96. Mr Hyde
  5 listopada o godz. 12:41

  Myli się pan całkowicie.

  Współczesny terroryzm jest finansowany przez państwa, dla osiągnięcia celów politycznych.
  Głównymi sponsorami są USA, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, GB.
  Takie organizacje jak Al-Kaida, Szare Wilki, ISIS, Contras, Talibowie, nie powstałyby bez finansowania i szkolenia grup radykalnych, fanatyków.

  Chce je pan zwalczać przy pomocy wojska i policji, skoro działają przy pełnym wsparciu rzadów?

  Istnieje również terroryzm oddolny niejako.
  Grupy walczące o wolność, dekolonizację swoich krajów, autonomię regionu przyłączonego niegdyś siłą do jakiegoś kraju, na podstawie umów z czasów kolonialnych.\

  I te grupy sa bezwzględnie zwalczane przez dawnych i nowych kolonizatorów.
  Tyle że stawianie tych grup w jednym szeregu, jest nieco ryzykowne.
  Jedni wykonuja polecenia, mają zdestabilizować lub podporzadkować swój kraj siłom zewnętrznym, drudzy mają własne cele- na ogół pozbycie się ich i ich marionetek we własnym kraju.

  Jest jeszcze trzeci typ terroryzmu.
  Wojny zastępcze pomiędzy mocarstwami, prowadzone za pomocą formacji nieregularnych w krajach trzecich.
  „Psy Wojny” liczą na dwa miliony bagnetów, do użycia w dowolnym miejscu i czasie.
  Wystarczy tym współczesnym kondotierom jedynie dobry żołd i bezkarność.

 97. Mr Hyde
  5 listopada o godz. 12:41
  Czyli jak – naszych partyzantów z AK, AL, BCh o „bandziorach przeklętych” nie wspominając też należałoby zaliczyć do „terrorystów” ?

 98. wiesiek59
  5 listopada o godz. 15:53

  Skoro, Pana zdaniem, mylę się całkowicie, to daj Boże, aby Pan miał rację w sprawach dot. zwalczania współczesnego terroryzmu światowego. Daj Boże!

  Pomimo tego, ponownie podpisuję się pod tym, co napisałem wcześniej, a mianowicie:
  wszelkiej maści terrorystów, zbrodniarzy, bandziorów, zabijaków i zakapiorów, którzy decydują się np. w miejscach publicznych, detonować ładunki wybuchowe, strzelać do przypadkowych przechodniów i porywać ludzi dla okupu – należy, z pełną determinacją, likwidować ogniem i żelazem.
  I nie ma zmiłuj!
  A do likwidacji współczesnego terroryzmu mogą przyczynić się – wyłącznie wyspecjalizowane jednostki wojskowo-policyjne, w tym wywiadowcze i rozpoznawcze.
  A także – szeroko rozumiana – ścisła współpraca społeczności międzynarodowej. Innej możliwości nie ma i raczej(?) nie będzie. Przynajmniej ja, w chwili obecnej, nie dostrzegam innej możliwości.
  Podkreślam wyraźnie i jednoznacznie: w tej sprawie nie zmieniłem zdania i nie zamierzam przestawić nawet jednego przecinka. Bądźmy realistami!
  Wszyscy, którzy wydają polecenia, organizują i przeprowadzają krwawe jatki, w których w miejscach publicznych giną przypadkowi ludzie, powinni zostać właściwie, stosownie do winy, ukarani.
  WŁAŚCIWIE UKARANI! Innej rady nie proponuję!
  I nie ma to nic wspólnego z – jak Pan napisał – „grupami walczącymi o wolność, dekolonizację swoich krajów, autonomię regionu” itd. itp.
  Ktoś, kto walczy o wolność swego kraju, nie musi bezwzględnie zabijać dzieci, kobiet, starców, mężczyzn, ani organizować krwawych jatek i porywać dla okupu.

  Zgadzam się, że były, są i zapewne nadal będą kraje, które popierają, udzielają schronienia, zaopatrują, szkolą i nawet bezpośrednio finansują terrorystów. W grę wchodzą często znaczne kwoty. Tak, są i takie kraje!
  Ale na szczęście, to nie one decydują, jak należy traktować krwawych bandytów i zbrodniarzy, którzy kryjąc się za parawanem obłąkanych ideologii, zabijają przypadkowych ludzi, jak chociażby ostatnio, np. we Francji, Austrii czy w Niemczech.

  W swoim dzisiejszym wpisie, Pan wymienił kraje, które – Pańskim zdaniem – są głównymi sponsorami współczesnego terroryzmu, m.in. USA i Wielka Brytania. Bez przesady, Drogi Panie, bez przesady! O innych, wymienionych przez Pana krajach, nie wypowiadam się.
  A to, że wielu krwawych bandziorów, zakapiorów, psychopatów i innych osobników, najczęściej niespełna rozumu, mających na koncie setki i tysiące przypadkowych ofiar, twierdzi, iż „USA są największym na świecie terrorystą”, to jeszcze nie znaczy, że tak jest w rzeczywistości.
  I, pomijając już wszystko, proszę pamiętać, że psychopaci, którzy organizują i przeprowadzają w wielu krajach świata krwawe jatki, m.in. nożami lub maczetami obcinają niewinnym ludziom głowy, to najczęściej są obrzydliwi i wstrętni tchórze – mający życie ludzkie w głębokiej pogardzie.

  Proszę Pana,
  następnym razem, zanim Pan wystrzeli z grubej rury i oświadczy, że „mylę się całkowicie”, to wcześniej proszę przemyśleć całość zagadnienia dot. współczesnego terroryzmu światowego.

 99. kaesjot
  5 listopada o godz. 18:37

  Nie, proszę Pana,
  partyzantów oraz żołnierzy AK, Al oraz BCh, którzy podczas II wojny światowej, walczyli z okupantem o wyzwolenie Polski – w żadnym przypadku – nie można nazywać „terrorystami”!

 100. Polska Komunistyczna
  5 listopada o godz. 7:36

  Nie zajmuję się politycznym przelewaniem z pustego w próżne – zajmuję się trzy razy w miesiącu zupełnie innym przelewaniem: językowym niechlujstwem oraz dodupnym językiem polskim na inteligenckich blogach.

 101. Polska Komunistyczna
  5 listopada o godz. 19:59

  Przypuszczam, że skończy się to jak zwykle……
  „Nieważne że s…syn, ważne że NASZ”…

  Takich ludzi dyktatura demokratyczna ceni i popiera, we wszystkich zakątkach świata.

 102. Ten strajk polskich kobiet powinien przedstawić Europie ambitne cele. Polska powinna zaoferować Unii Europejskiej wprowadzenie praw dotyczących istoty godności każdej kobiety. Unia Europejska powinna wpisać w zadania przyszłej rewolucji kobiecej likwidację burdeli kobiecych, które poniżają godność kobiety, niezależnie od rasy i wyznania. Trzeba ze spisu zawodów europejskich wyrzucić określenie prostytutka, jako zawód kobiety.
  Gdyby pani Marta Lempart wypisyła takie hasło na sztandarach polskiego strajku kobiet, to by przeszła do historii cywilizacji europejskiej. Wyzwania w stylu wyp…lać są banalną codziennością kobiet pracujących w tych europejskich burdelach.

 103. mag
  5 listopada o godz. 12:24 Ciagle mysli, ze interesuje mnie Twowarzystwo Wzajemnej Adoracji lub Zgromadzenie Filistrow czy tez Luderow Anonimowych.

  Z jasnym gwintem i reszta trafila jednak w sedno.

 104. Polska Mumimistyczna zrobila mi prasowke i oslnila mnie wiedza posiadana. Od siedzenia.

 105. mag
  5 listopada o godz. 13:01 Ponownie trafila w sedno.

 106. Aldous Huxley: „W następnej generacji lub później, powstanie farmakologiczna metoda na to, aby ludzie kochali swoje zniewolenie i będzie to taki pewien rodzaj dyktatury bez łez. Stworzony zostanie bezbolesny obóz koncentracyjny dla całych społeczeństw, tak, że ludziom zostaną odebrane ich swobody obywatelskie, ale będą raczej z tego zadowoleni, ponieważ ich uwaga będzie odwracana od jakiejkolwiek chęci do buntu przez propagandę lub pranie mózgu, lub pranie mózgu wsparte metodami farmakologicznymi. I taka wydaje się być ostateczna rewolucja.”

  No to mamy „gotowanie żaby”.
  Rak kapitalizmu właśnie zjada swoje własne jestestwo. Może ludzie wreszcie zrozumieją, co to jest komunizm w swojej niezafałszowanej formie?

 107. @mag – 5 listopada o godz. 14:01

  Tłuku, twoja ojczyzna to złodzieje i łajdacy 1989, faszystowski IPN, leśni bandyci, NSZ, żołnierze przeklęci, przedwojenni książęta, hrabiowie, prałaci, antysemici, rusofobi, lokaje Yankesów, i pozostała jakże liczna hołota.
  To nie moja ojczyzna.

 108. PrzePIS na udaną PLANdemie:

  1. Znajdź chorobę, na którą co roku chorują miliony ludzi na całym świecie.
  2. Przypisz objawy tej choroby nowej pandemii, żeby ludzie, chorując na to co zawsze myśleli, że to coś nowego.
  3. Wmów ludziom, że roznoszą epidemię, nawet jak nie chorują.
  4. Rozpętaj histerię wśród społeczeństwa, wykorzystując do tego media. Przekazuj na okrągło komunikaty o ilości potwierdzonych zakażeń i liczbie zgonów.
  5. Zmuś ludzi, żeby na co dzień widzieli coś, co kojarzy się z pandemią, np. maseczki.
  6. Zastrasz ludzi wysokimi grzywnami i restrykcjami w przypadku niestosowania się do poleceń władz.
  7. Wmów ludziom, że stosując się do ograniczeń, zachowują się odpowiedzialnie i dbają o innych.
  8. Wykorzystaj celebrytów do uwiarygodnienia epidemii. Od czasu do czasu jakiś celebryta powinien publicznie ogłosić, że został zarażony.
  9..Zniszcz relacje międzyludzkie. Niech ludzie traktują siebie jak potencjalne źródło zagrożenia.
  10. Uzależnij dostęp do podstawowych dóbr (zakupy, podróże komunikacją miejską, dostęp do lekarza) od poddania się restrykcjom.
  11. Opracuj testy, które wykrywają chorobę niezależnie od jakichkolwiek objawów lub ich braku.
  12. Nieustannie podkreślaj, że z niczym takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc każdy musi cały czas czuć się zagrożony i nikt nie jest bezpieczny.

  Wirus ci wszystko wypaczy

 109. Dz 17,15. 22-18,1 Paweł w Atenach
  Czytanie z Dziejów Apostolskich
  W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu Paweł przemówił: «Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu”.
  Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych».
  Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
  Oto Słowo Boże………………………….
  Nawiązuję zatem do tego oto fragmentu: On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował

 110. @Polska Komunistyczna
  5 listopada o godz. 21:36

  Jeżeli się powiedziało A to trzeba również powiedzieć B !
  Za wspomaganie terroryzmu nie są odpowiedzialne tylko „państwa kapitalistyczne”. Lewacki terroryzm w Zachodniej Europie (Czerwone Brygady, grupa Bader- Meinhoff) czy terroryzm palestyński był wspierany przez ZSRR i inne „demoludy”. Oczywiście i w jednym, i w drugim przypadku nie chodziło o jakieś ideały , typu liberalizm albo socjalizm, tylko o wpływy polityczne i o pieniądze.

 111. Cadyk z Ger
  7 listopada o godz 1:34

  Cadyku,
  Dziękuję Panu za bardzo obszerne przedstawienie na tut. forum swoich poglądów, racji i opinii dot. problematyki współczesnego terroryzmu światowego. Tym bardziej, że Pan je zawarł, w co najmniej kilkunastu wpisach. Doceniam ten wysiłek.

  Cadyku,
  Oczywiście, że Józef Piłsudski („Towarzysz Wiktor”), a także m.in. Walery Sławek, Aleksander Prystor i wielu innych członków Organizacji Bojowej PPS, w młodości, przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, podejmowali się organizowania oraz przeprowadzania działań – sensu stricto – terrorystycznych. Tak, to prawda i nie zamierzam tego podważać.
  Bardzo podobnie, jeśli nie tak samo, w okresie przedrewolucyjnym, na terenie rozległego imperium Romanowów, postępował młody Józef W. Dżugaszwili (Stalin), wówczas wśród towarzyszy partyjnych, bardziej znany był jako „Koba”.
  Mógłbym jeszcze wymienić, przynajmniej kilkadziesiąt nazwisk osób publicznych, żyjących niemal na wszystkich kontynentach, którzy swoją późniejszą karierę polityczną – zaczynali od klasycznej działalności terrorystycznej. Mógłbym, tylko w jakim celu?

  Cadyku,
  w Pańskim wpisie, do którego się obecnie odwołuję, Pan napisał m.in.:

  „każdy, kto walczy o wolność swego kraju, musi dziś czasami (…) zabijać nawet dzieci, kobiety i starców, a nie tylko mężczyzn zdolnych do służby wojskowej (…)”.

  Oj niedobrze, powiem więcej – fatalnie!
  Otóż nie musi i nigdy nie powinien tego robić. W żadnym przypadku! Bez urazy, Cadyku, ale to jest myślenie i przejaw mentalności – rodem z przełomu XIX i XX wieku.
  Było nie było, obecnie żyjemy w XXI wieku. Coś się jednak zmieniło od czasów, wspomnianych już, Piłsudskiego, Prystora, Sławka i pozostałych bojowców z Organizacji Bojowej PPS, którzy w młodości byli klasycznymi terrorystami – z dzisiejszego punktu widzenia.
  Wszyscy, bez wyjątku, którzy podczas akcji terrorystycznych, świadomie decydują się zabijać kobiety, dzieci, starców oraz mężczyzn – cywilów, są zbrodniarzami, zasługującymi na najwyższy wymiar kary! I nie mają tutaj nic wspólnego, jakiekolwiek, tzw. „straty uboczne, rozumiane jako straty wśród ludności cywilnej po ataku militarnym”.
  Powtórzę raz jeszcze: wszyscy współcześni terroryści, to najczęściej są obrzydliwi i wstrętni tchórze, którzy życie innych ludzi mają w głębokiej pogardzie. I dlatego, powinni być zwalczani – wszelkimi możliwymi i dostępnymi środkami. Po prostu! A cała reszta, jest tylko komentarzem.
  Tak więc, Cadyku, bez przesady, zachowajmy odrobinę powagi i bądźmy realistami, przynajmniej w sprawach dot. ludności cywilnej – na terenach, gdzie toczy się otwarta wojna bądź nastąpiła eskalacja działalności terrorystycznej. Szczerze namawiam do tego.

  Przy okazji,
  Cadyku, jest Pan jednym z nielicznych, którzy istniejący w latach 1934-1939 (dokładnie: do nocy z 17/18 września 1939 roku), obóz w Berezie Kartuskiej, nazywają prawidłowo – obozem koncentracyjnym.
  Chociażby dlatego, że obóz w Berezie, miał klasyczne cechy obozu koncentracyjnego, tj.: praca ponad siły, głodowe racje żywnościowe, poniżanie, brutalność strażników, przemoc fizyczna, często połączona z biciem, drakońskie kary.
  Dodam również, że służbę w obozie w Berezie Kartuskiej, pełnili funkcjonariusze Policji Państwowej, a nie funkcjonariusze Służby Więziennej. To był ewenement w realiach II RP.
  W połowie lat 70-tych ubiegłego wieku, w jednym z miast na Pomorzu, miałem okazję poznać, nieżyjącego już, byłego policjanta, który przez kilka lat był w Berezie Kartuskiej jako strażnik. Oj, nasłuchałem się o Berezie. Ale oszczędzę blogowiczom szczegółów.
  Dziwnym trafem, wobec obozu w Berezie Kartuskiej, najczęściej nie używa się prawidłowego określenia – „obóz koncentracyjny”, a np. „obóz (miejsce) odosobnienia”.
  I czynią tak, nie tylko intelektualiści z IPN-u, ale również wielu internautów na różnych forach dyskusyjnych. Ciekawe.
  Jednocześnie proszę wszystkich, aby nie porównywali obozu w Berezie Kartuskiej, do zorganizowanych przez Niemców (hitlerowców) na terenie III Rzeszy oraz w wielu krajach okupowanej przez nich Europy, podczas II wojny światowej – licznych obozów masowej zagłady.

  Cadyku,
  z niepokojem zauważyłem, że dyskusja dot. współczesnego terroryzmu światowego, zaczyna zbliżać się do granicy, której przekroczyć nie powinna.
  Z pewnością się rozumiemy.
  A ja nie ukrywam, że nie mam już ochoty, aby dalej, samotnie bronić swoich racji przed zmasowanym atakiem potężnych, blogowych sił inwazyjnych, chcących mnie pokonać, żeby nie powiedzieć – usidlić. I to w takiej sprawie, jak współczesny terroryzm światowy. W pojedynkę, niestety, nie mam szans.
  Tak więc, kończę swój udział w dyskusji na powyższy temat.

  PS.
  Cadyku, przyznaję, iż oczekiwałem znacznie więcej Pańskiej opinii – na temat znanej nam obu postaci, tj. Hanny Racheli Werbermacher. Bądź co bądź, mówimy o Dziewicy z Włodzimierza!
  Ale nie nalegam, może przy innej okazji?
  Wiem doskonale, że obecnie wielu forumowiczów, jest – zupełnie słusznie – zaabsorbowanych znacznie poważniejszymi sprawami, które są w kraju oraz na świecie i wręcz wylewają się z mediów.

 112. Cadyk z Ger
  8 listopada o godz. 18:07

  Cadyku,
  Dziękuję Panu za odpowiedź. Tym samym zakończyliśmy temat, któremu obaj poświęciliśmy sporo wysiłku, czasu i – jak Pan słusznie zauważył – także potu. Pewnie zabrakło tylko łez. Ale, moim zdaniem, było warto. Co prawda, nadal różnimy się w kwestiach zasadniczych, jednak dobrze znać poglądy i opinie innych uczestników tut. forum. Z pewnością nie zaszkodzi.

  Cadyku,
  W swoim wpisie, Pan się obawia (zastanawia się, spekuluje?), że „nigdy nie służyłem w wojsku, a więc nie wiem, co to jest wojsko, po co ono istnieje i jak ono funkcjonuje, szczególnie zaś podczas wojny”.
  No cóż, doskonale rozumiem Pańskie, zapewne uzasadnione, obawy.
  Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ostatecznie rozwiać Pańskie obawy, a mianowicie:
  pragnę Pana poinformować, że w okresie PRL-u, odbyłem zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej. Podczas służby, ukończyłem – „w głębi lądu” – 6-cio miesięczną Szkołę Podoficerską Młodszych Specjalistów Radioelektroniki w Przasnyszu k/Ciechanowa, na Mazowszu.
  Tak więc, zapewniam Pana, że wiem co to jest wojsko i po co ono istnieje. Wojsko wspominam oraz oceniam z pozycji żołnierza (marynarza) i podoficera służby zasadniczej.
  Jeżeli Pan, Cadyku, również był w wojsku, to proszę w wolnej chwili mi o tym opowiedzieć. Może będzie okazja, np. po obiadku, pogaworzyć sobie na temat „woja”.

  Cadyku,
  W swoim wpisie, był Pan również łaskawy nazwać mnie – „pięknoduchem bujającym w obłokach”.
  Hmm, przyznaję – oryginalne określenie!
  Ale tak to już bywa, kiedy niektórzy wydają opinię na temat człowieka, którego w ogóle się nie znają. Jedynie, na podstawie wpisów, zamieszczanych na forach anonimowych portali internetowych. Napisałem – „niektórzy”, ponieważ ja bym takiej opinii nie wydał, nie znając człowieka.
  Cadyku, niczego nie przesądzam, ale w innych warunkach, byłbym skłonny podjąć polemikę i przekonać się, który z nas obu – bardziej zasługuje na miano: „pięknoducha bujającego w obłokach”?
  No cóż, nie obrażam się. Jedynie chciałbym Pana poinformować, że w pewnym okresie mego życia, pracowałem jako robotnik w dużym zakładzie przemysłowym, w systemie dwuzmianowym, bezpośrednio na produkcji. I zapewniam Pana, Cadyku, że w tej fabryce, naprawdę nie było miejsca dla „pięknoduchów bujających w obłokach”. Zapewniam!
  Cadyku, dziękuję Panu za wymianę opinii i powtarzam raz jeszcze – było warto.

 113. Cadyk z Ger
  9 listopada o godz. 9:08

  Na zakończenie, jeszcze tylko słowo.

  Cadyku,
  Dziękuję Panu za odzew. Nie wiem, kto według Pana, „aż tak buja w obłokach”? Ja do tych osób nie należę i nigdy nie należałem. „Bujanie w obłokach”, jest i zawsze było mi całkowicie obce.
  Jednocześnie chciałbym Pana poinformować, że nie ma potrzeby, aby Pan komukolwiek, bądź czemukolwiek się dziwił, a przynajmniej w moim przypadku.
  Potwierdzam, że pomimo posiadanego wykształcenia technicznego, pracowałem w dużym zakładzie przemysłowym, bezpośrednio na produkcji, jako robotnik. No takie były początki mojej pracy zawodowej. Natomiast studia humanistyczne ukończyłem dopiero po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej.
  Ponadto, w przeciwieństwie do Pana, nie ukończyłem Szkoły Oficerów Rezerwy (SOR). I zapewne dlatego, widzę wojsko z nieco „niższej” perspektywy, tj. żołnierza (marynarza) i podoficera zasadniczej służby wojskowej.
  Myślę, że takie wyjaśnienie, powinno nam obu wystarczyć. Jednocześnie spowoduje, że Pan już nie będzie się dziwił, dlaczego – mając wykształcenie techniczne, w pewnym okresie życia, pracowałem w fabryce jako robotnik „przy taśmie”, zamiast np. w biurze konstrukcyjnym lub w Wydziale Utrzymania Ruchu.
  Ale nie czuję, Cadyku, urazy. Wspominałem już, ale powtórzę: tak zazwyczaj bywa, kiedy silimy się na ocenę człowieka, którego drogi życiowej w ogóle nie znamy.
  Dlatego ja, inaczej niż Pan, zazwyczaj jestem bardzo ostrożny w ocenie człowieka lub grup społecznych. A szczególnie w sytuacjach – powtarzam – kiedy jego bądź ich, w ogóle nie znam.
  I w tym widzę zasadniczą różnicę pomiędzy nami. Jednocześnie, podkreślam to wyraźnie, jestem daleki od tego, aby Panu prawić morały. Skądże znowu, bez przesady.

  Cadyku,
  I tą krótką, bardzo subiektywną uwagą, kończę naszą dyskusję w przedmiotowej sprawie.

css.php